Hervorming ziekenhuislandschap: ziekenhuisnetwerken

Categorie: 
Algemeen

Naast de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen wordt ook het ziekenhuislandschap hervormd.

Het creëren van ziekenhuisnetwerken zal volgens minister Maggie De Block toelaten om efficiënt te beantwoorden aan de nieuwe patiëntenbehoeften en aan de evolutie van de medische technologieën en behandelingen.

Terwijl een nieuw systeem toelaat om de zorg die weinig verschilt van patiënt tot patiënt, correct te financieren door in alle betrokken ziekenhuizen dezelfde bedragen vast te stellen (ttz. de laagvariabele zorg).

Mr. Stefaan Callens, advocaat en deeltijds hoogleraar aan de KU Leuven, vat deze hervormingen samen.
U kan deze uiteenzetting hier raadplegen.

 
Meer weten over

BVAS tevreden over medezeggenschap artsen in ziekenhuisnetwerken

Datum: 
18.02.2019

Medezeggenschap artsen structureel verankerd in de wet

meer info

Kamer zet licht definitief op groen voor ziekenhuisnetwerken

Datum: 
14.02.2019

Vanaf 1 januari 2020 is het zover: dan bestaat ons ziekenhuislandschap definitief uit netwerken. “In plaats van elkaar nog langer te beconcurreren zullen onze ziekenhuizen de handen nu structureel in elkaar slaan. De winnaar in dit verhaal? De patiënt!”, aldus minister van Volksgezondheid Maggie De Block

meer info

Verdeling van locoregionale netwerken in België

Aan de hand van een protocolakkoord werd besloten op welke wijze de locoregionale ziekenhuisnetwerken in België worden verdeeld.

meer info

Ziekenhuisnetwerken en laagvariabele zorg (Persbericht BVAS)

Datum: 
05.04.2018

BVAS waarborgt de strategische en operationele betrokkenheid van artsen in het beheer van de nieuwe ziekenhuisnetwerken en optimaliseert de wet op de laagvariabele zorg

meer info

Belfius MAHA-studie 2016: Bedrijfsresultaten algemene ziekenhuizen blijven verslechteren

Datum: 
23.11.2017

Financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België (2016)

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt aantal ziekenhuisbedden in 2025

Datum: 
30.06.2017

Hoeveel ziekenhuisbedden zijn er nodig tegen 2025?

meer info

VAS eist medebestuur in ziekenhuisnetwerken (Persbericht VAS)

Datum: 
30.06.2017

Deelname van de arts aan het ziekenhuisbestuur in het toekomstige ziekenhuislandschap is onontbeerlijk.

meer info

Nieuw KCE-rapport mbt de samenwerking tussen ziekenhuizen

Datum: 
16.12.2016

Ziekenhuizen: van concurrentie naar structurele samenwerking en taakverdeling

meer info

Projecten “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” gaan van start

Datum: 
25.02.2016

Zeven pilootprojecten met als thema “bevallen met verkort ziekenhuisverblijf” starten weldra in verschillende ziekenhuizen die gaan samenwerken met andere instellingen en met zorgverstrekkers uit de eerste lijn zoals vroedvrouwen, thuisverpleegkundigen en huisartsen. De aanstaande moeders beslissen zelf of ze al dan niet aan het project willen deelnemen.

meer info