Het RIZIV-voordeel voor (gedeeltelijk) geconventioneerde artsen

Categorie: 
Algemeen

Artsen die volledig of gedeeltelijk toetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen krijgen een geldelijk voordeel, sociaal statuut van de arts genoemd. 

Het Nationaal Akkoord Artsen-Ziekenfondsen voor 2021 is gepubliceerd op maandag 25 januari 2021.

Wenst u zich dit jaar te deconventioneren?
Dan dient u dit ten laatste op 24 februari 2021 te melden via MyRiziv.