Nieuws

 
 • 29.03.2024

  Nieuwe adviezen van de Orde

  De nationale raad van de Orde van Artsen heeft onlangs vier nieuwe adviezen gepubliceerd.

 • 28.03.2024

  NEED: evaluatie van onvervulde gezondheidsbehoeften (KCE)

  Een kader om onvervulde gezondheidsgerelateerde behoeften te beoordelen

 • 26.03.2024

  Nieuwe tegemoetkomingen voor huisartsenpraktijken in 2024

  In uitvoering van het akkoord artsen-ziekenfondsen keurde de Medicomut nieuwe tegemoetkomingen goed voor huisartspraktijken die (voor het eerst) gebruik maken van ondersteunend personeel in 2024, m.n. de tegemoetkoming voor infrastructuur en de tegemoetkoming voor praktijkmanagement.

 • 26.03.2024

  Vandenbroucke's geschenk aan de huisartsen is niets meer dan zand in de ogen strooien

  Dit weekend kondigde minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Frank Vandenbroucke trots aan dat hij "opnieuw investeert in een pakket maatregelen om huisartsen en huisartsenpraktijken te ondersteunen". Dit zijn praatjes in aanloop naar de verkiezingen, niet alleen naar de huisartsen maar ook naar de bevolking toe, repliceert BVAS.

 • Internationale vrouwendag
  08.03.2024

  BVAS viert vrouwelijk leiderschap op Internationale Vrouwendag

  Op Internationale Vrouwendag staan we ook bij BVAS klaar om vrouwen in de schijnwerpers te zetten. We feliciteren alle vrouwelijke artsen voor hun inzet en de zorg die ze aan hun patiënten verlenen. Maar vandaag willen we ook inzoomen op de sterke, en vaak onderbelichte, positie van vrouwen in het management van BVAS.

 • 05.03.2024

  Standstill ereloonsupplementen en afdrachten: collectieve overeenkomst 2024

  Binnenkort zal een nieuwe standstill op ereloonsupplementen van kracht zijn.

 • 01.03.2024

  Grondwettelijk Hof verwerpt beroep tegen COVID-vaccinatie apothekers

  In zijn arrest 25/2024 verwerpt het Grondwettelijk Hof het beroep tegen de wet die de apothekers ertoe machtigt om onder bepaalde voorwaarden het COVID-19-vaccin voor te schrijven en toe te dienen. 

 • 01.03.2024

  BVAS bekomt uitstel functionele samenwerkingsverbanden voor wachtposten

 • 27.02.2024

  Nieuwe adviezen van de Orde

  Onlangs heeft de Nationale Raad van de Orde der Artsen 2 nieuwe adviezen gepubliceerd over enerzijds over de eerbiediging van het medisch geheim tussen een gynaecoloog en een kinderarts die een moeder en haar kind behandelen in het kader van de geboorte, anderzijds over het verschil tussen een bewijs van aanwezigheid op een medische raadpleging en een medisch attest van ongeschiktheid.

 • 27.02.2024

  Rechten van de patiënt geactualiseerd

  Op 23 februari 2024 werd de ‘Wet van 6 februari 2024 tot wijziging van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt en tot wijziging van bepalingen inzake rechten van de patiënt in andere wetten inzake gezondheid’ gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Hiermee werd er een actualisering van de meer dan 20 jaar oude wet op de patiëntenrechten gerealiseerd. De nieuwe bepalingen treden in werking op 4 maart 2024.