Aso's betalen met behulp van voorschot ziekenhuizen

26.03.2020

Voorschot van 1 miljard euro voor ziekenhuizen aanspreken om artsen-specialisten in opleiding te betalen.

De BVAS en het VBS vinden het geen goed idee om de artsen-specialisten in opleiding (ASO’s) die in de ziekenhuizen mee het coronavirus helpen bestrijden “technisch werkloos” te maken. BVAS en VBS steunen de ASO’s maar hebben ook begrip voor de stagemeesters die hun inkomen ook drastisch zien teruglopen. Het voorschot van 1 miljard euro dat de regering toekent aan de ziekenhuizen, moet voor beide groepen artsen gebruikt worden.

De artsen-specialisten in opleiding (ASO ’s) worden massaal ingezet om in de ziekenhuizen de COVID19-crisis het hoofd te bieden. Tal van stagediensten zouden overwegen om de ASO ‘s technisch werkloos te maken en de uitbetaling van hun loon op te schorten. Omdat het sui generis statuut geen recht geeft op een vervangingskomen, dreigen de ASO ’s zonder enig inkomen te vallen. BVAS heeft herhaaldelijk met voormalig minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon overlegd om dat gebrekkig statuut te verbeteren, maar zonder resultaat.

Feit is dat de coronacrisis ook een groot deel van de erkende artsen-specialisten en associaties een financiële kater bezorgt. Hun consultaties en ingrepen zijn tot een absoluut minimum beperkt waardoor ze hun inkomen plots tot quasi nul herleid zien.

Erkende artsen-specialisten kunnen aanspraak maken op een maandelijks vervangingskomen als ze hun praktijk stopzetten om zich te focussen op dringend noodzakelijk zorg. Maar een vervangingskomen van 1.291,69 euro (1.614,10 euro bij gezinslast) is uiteraard onvoldoende om assistenten van te betalen.  Artsen-specialisten in opleiding hebben jammer genoeg dit recht op dit vervangingsinkomen niet.

Voor BVAS en VBS gaat het om een majeur probleem. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block moet dan ook snel ingrijpen op drie niveaus:

  1. De ASO ’s worden momenteel vooral ingezet in de triagecentra of in de nieuw gecreëerde COVID19-diensten. Daarom is het cruciaal dat de minister dringend uitvoering geeft aan de beslissing van de medicomut om alle artsen in een triagecentrum voor COVID19-patiënten te vergoeden met het eenvormig honorarium van een geaccrediteerde huisarts.

    Een overzicht van die eenvormige honoraria van 26,78 euro per patiëntencontact wordt wekelijks aan de ziekenfondsen bezorgd en per triagecentrum uitbetaald. Onder andere deze inkomsten moeten dienen om de assistenten te betalen.


     
  2. Daarnaast dringen BVAS en VBS erop aan dat de minister dringend een ministerieel besluit uitvaardigt dat de ASO’s toestaat om tijdens de COVID19-crisis in andere ziekenhuisdiensten te werken dan hun opleidingsdienst. Hun activiteiten op de andere dienst moeten meetellen voor hun opleiding.
     
  3. De federale regering heeft de ziekenhuizen een thesaurievoorschot van 1 miljard euro toegezegd om hun continuïteit te garanderen. Dat voorschot moet onder andere het verlies aan activiteit in de ziekenhuizen dekken. Voor BVAS en VBS is het duidelijk dat minister De Block een deel van de 1 miljard euro moet reserveren als budget voor inkomensverlies door technische werkloosheid van zowel alle erkende specialisten, en in het bijzonder van de stagemeesters, als voor de ASO ‘s.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS

Dr. Jean-Luc Demeere, voorzitter VBS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht