Overbruggingsrecht tijdens de coronacrisis

Meer informatie over het vervangingsinkomen voor artsen

Om als arts te genieten van het overbruggingsrecht, dient u een aanvraag in bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Hoe u dit precies doet, leest u hier.

1. Hoe vraagt men het overbruggingsrecht aan?
2. Wie komt in aanmerking?
3. Welke situaties komen in aanmerking?
4. Hoeveel bedraagt de uitkering?
5. Wat als u naast de onderbroken zelfstandige activiteit nog enkele uren als werknemer werkt?
6. Hoelang geldt deze tijdelijke versoepeling?
7. Fiscaal voordeel

1. Hoe vraagt men het overbruggingsrecht aan?

De aanvraagprocedure is voor iedereen gelijk, los van de sector waarin men actief is. Specifiek voor aanvragen tijdens de coronacrisis is er een verkort aanvraagformulier opgesteld, waarvan de laatste versie hier te vinden is. (Klik in het paarse kadertje rechts op “download nu”)

Zelfstandigen die klant zijn bij Liantis, dienen hun aanvraag via mail in op overbruggingsrecht@liantis.be of via de post. Anderen richten zich tot hun eigen sociaal verzekeringsfonds.

terug

2. Wie komt in aanmerking?

 • Elke zelfstandige die zijn zelfstandige activiteit door de coronacrisis moet onderbreken of zich genoodzaakt ziet zijn zaak te sluiten.
 • De maatregel geldt zowel voor klassieke zelfstandigen, als voor helpers en meewerkende echtgenoten.
 • Ook bestuurders, zaakvoerders en werkend vennoten die hun activiteiten onderbreken, zullen er beroep op kunnen doen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben ook startende zelfstandigen toegang. Je moet wel aangesloten zijn in maart om de overbruggingsuitkering van maart te kunnen krijgen.
 • In tegenstelling tot het klassieke overbruggingsrecht hebben zelfstandigen in bijberoep ook toegang tot het crisis-overbruggingsrecht op voorwaarde dat ze voorlopige sociale bijdragen betalen die minstens gelijk zijn aan de minimumbijdragen voor zelfstandigen in hoofdberoep (berekend op een netto belastbaar inkomen van € 13.993,78 per jaar).
 • Bijberoepers en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen tussen € 6.996 en € 13.993 per jaar hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht.

terug

3. Welke situaties komen in aanmerking?

Het overbruggingsrecht was er tot hiertoe enkel voor zelfstandigen die hun activiteit voor een maand zouden onderbreken of stopzetten. Dit wordt nu – voor alle vormen van overbruggingsrecht – teruggebracht naar 7 opeenvolgende kalenderdagen. In normale tijden staat een onderbreking van 7 dagen voor een uitkering voor 7 dagen. Nu voorziet het crisis-overbruggingsrecht in maart en april in een volledig maandbedrag (€ 1.291,69, (€ 1.614,10 bij gezinslast)) voor iedere zelfstandige die zijn of haar activiteit omwille van COVID-19 minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen onderbreekt in die maand.

Zorgberoepen (waaronder artsen, kinesisten, tandartsen, ziekenhuisartsen, dierenartsen…) en andere essentiële diensten die (gedwongen) sluiten, maar toch nog dringende gevallen blijven behandelen zullen ook een beroep kunnen doen op het overbruggingsrecht.


Let op!
Een simpele verschuiving van fysieke consultaties naar telefonische consultaties is niet toegestaan.
De FOD Sociale Zekerheid omschrijft het als volgt: "een activiteit van continuïteit van de zorg tijdens de periode van volledige onderbreking gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen is niet verenigbaar met de tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht. Uiteraard moeten medisch dringende consultaties mogelijk blijven (zowel telefonisch als niet-telefonisch). Enkel de medische zorgbeoefenaar kan hierin zelf trancheren." Het is m.a.w. aan de arts om te bepalen wat onder de definitie van ‘dringend’ valt.


Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020. Intussen werd bevestigd dat de regeling m.b.t. het overbruggingsrecht aan dezelfde voorwaarden wordt verlengd voor de maanden mei en juni.
Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt echter niet automatisch verlengd! U moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Zolang de vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit is deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Deze worden belast aan 16,5% en niet aan de progressieve tarieven (behalve als deze belasting voordeliger zou zijn).

terug

4. Hoeveel bedraagt de uitkering?

 1. Zelfstandigen die rechtstreeks getroffen zijn door de sluitingsmaatregelen (volledige of gedeeltelijke sluiting) hebben voor de maanden maart en april telkens recht op een uitkering van € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast).
   
 2. Wie de activiteiten uit eigen beweging minstens zeven kalenderdagen onderbreekt heeft recht op een uitkering van
  € 1.291,69 (of € 1.614,10 met gezinslast) voor ofwel maart (je onderbreekt alleen in de loop van maart je activiteiten) ofwel april (je onderbreekt alleen in de loop van april je activiteiten) ofwel maart en april (je onderbreekt je activiteiten in de loop van maart en april).​
   
 3. Een half crisis-overbruggingsrecht wordt voorzien voor bijberoepers en actieve gepensioneerden met een zelfstandig inkomen tussen € 6.996 en € 13.993 per jaar.
  Zij hebben toegang tot een half crisis-overbruggingsrecht van € 645 per maand (807 euro/maand met gezinslastmet een maximumplafond voor de vervangingsinkomsten van € 1.614.
  • Bijvoorbeeld: een zelfstandige in bijberoep die voor zijn activiteit als loontrekkende een tijdelijke werkloosheidsuitkering ontvangt van € 1.100 per maand, zal € 514 overbruggingsrecht krijgen.

terug

5. Wat als u naast de (gedeeltelijk) onderbroken zelfstandige activiteit nog enkele uren als werknemer werkt?

U mag het corona-overbruggingsrecht met een beperkte werknemersactiviteit combineren. U behoudt de uitkering zolang u gemiddeld minder dan halftijds werkt.

terug

6. Hoelang geldt deze tijdelijke versoepeling?

Het crisis-overbruggingsrecht dekt de periode tussen 1 maart 2020 en 31 augustus 2020Intussen werd bevestigd dat de regeling m.b.t. het overbruggingsrecht aan dezelfde voorwaarden wordt verlengd in mei en juni.
Het overbruggingsrecht voor de maand juni wordt echter niet automatisch verlengd! U moet hiervoor dus een nieuwe aanvraag indienen bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Indien de coronamaatregelen langer van kracht blijven, zal u van uw sociaal verzekeringsfonds richtlijnen ontvangen over de manier waarop uw reeds aangevraagde overbruggingsrecht (automatisch) kan worden verlengd.

terug

7. Fiscaal voordeel

Zolang deze vergoeding niet hoger is dan de belastbare inkomsten die de voorbije 4 jaren zijn behaald uit de stopgezette activiteit, wordt deze beschouwd als een afzonderlijk belastbaar inkomen. Dit vervangingsinkomen wordt dan belast aan 16,5%, tenzij de progressieve tarieven voordeliger zijn.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.