Belfius MAHA-studie 2016: Bedrijfsresultaten algemene ziekenhuizen blijven verslechteren

23.11.2017

Financiële situatie van de algemene ziekenhuizen in België (2016)

Naar goede jaarlijkse gewoont publiceerde Belfius onlangs de resultaten van de ziekenhuissector voor 2016. Deze resultaten hebben geen betrekking op de hele ziekenhuissector. De resultaten van de Belgische algemene ziekenhuizen toanen aan dat ze nog steeds een gezonde financiële structuur hebben, althans op geconsolideerd niveau.

Belfius maakt al 23 jaar lang een analyse die de financiële situatie - in ruime zin - van de algemene ziekenhuizen onderzoekt via de Maha-studie (Model for Automatic Hospital Analyses). Voor het boekjaar 2016 nam 97% van de algemene ziekenhuizen (privé en publiek) deel aan de studie. Deze analyse geeft dus een volledig beeld van de evolutie die de sector de voorbije jaren (2013-2016) heeft doorgemaakt.

In het algemeen genomen blijft de sector van de algemene ziekenhuizen een gezonde financiële structuur vertonen (zowel gemeten naar solvabiliteit als naar schuldgraad of liquiditeitsgraad).

De evoluties van de resultatenrekeningen en de activiteitsindicatoren vertonen evenwel tekenen van uitholling en kwetsbaarheid. Bovendien is de sector van de algemene ziekenhuizen erg verscheiden zowel naar structuur als naar financiële prestaties.

Vanaf het jaar 2017, en verder in toenemende mate in de komende jaren, zal de ziekenhuissector met grote uitdagingen te maken krijgen die gevolgen zullen hebben voor haar werking,organisatie en financiering. Naast de ontwikkelingen op maatschappelijk vlak (vergrijzing, digitalisering van de economie, evolutie van de medische technieken,…) zal de ziekenhuissector succesvol het hoofd moeten bieden aan de implementatie van hervormingen die werden ingevoerd door het federale niveau (totstandkoming van netwerken, systeem van financiering per cluster,…) en het regionale niveau (financiering van infrastructuur), en dat alles binnen een strak budgettair kader.

U kan het volledige persbericht van Belfius "Sectoranalyse van de algemene ziekenhuizen: MAHA-studie 2017" dd. 04.10.2017 hier raadplegen.

U kan de presentatie van de MAHA-studie op basis van de resultaten van de algemene ziekenhuizen van 2016 hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht