BVAS verheugd over 1 miljard euro steun voor ziekenhuizen

20.03.2020

De federale overheid kent een thesaurievoorschot van 1 miljard euro toe om de ziekenhuizen te ondersteunen in de strijd tegen de coronapandemie. 

BVAS dankt de overheid voor deze demarche en zal erover waken dat de artsen hun rechtmatig aandeel zullen krijgen.

Met dat thesaurievoorschot voor de ziekenhuizen wil de regering de continuïteit van hun werking verzekeren. De coronapandemie dwingt de ziekenhuizen en de artsen en andere zorgverleners die er werken om noodplannen uit te voeren die een grote en onvoorziene impact hebben op de hun normale activiteiten.

Enerzijds lijden de ziekenhuizen een verlies aan inkomsten door de annulering van geplande consultaties en ingrepen. Anderzijds dwingt de uitvoering van de noodplannen de ziekenhuizen tot bijkomende kosten voor materiaal, personeel en de dekking van het verlies van activiteit. De financiële middelen waarover ziekenhuizen normaal beschikken, volstaan niet om het hoofd te kunnen bieden aan de impact van de pandemie.

De regering zal een financieel mechanisme uitwerken om het thesaurievoordeel ten laatste half april aan de ziekenhuizen toe te kennen.

BVAS zal erop toezien dat de ziekenhuisartsen hun rechtmatig aandeel van het voorschot krijgen.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

U kan het KB nr. 10 van 19 april 2020 voor de toekenning van en de regels voor de verdeling en vereffening van een voorschot aan de algemene ziekenhuizen in het kader van de epidemie door het coronavirus COVID-19 (BS 22/04/2020) hier raadplegen.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht