BVAS vraagt artsen na te kijken of ze tijdens de coronapandemie verzekerd zijn buiten hun specialisatie

31.03.2020

Dekt uw beroepsaansprakelijkheidsverzekering tijdens de coronacrisis medische fouten buiten uw specialisatie?

Bent u als arts verzekerd voor medische fouten als u bij de aanpak van de coronapandemie buiten uw specialisatie ingezet wordt? Assuralia, de beroepsvereniging van verzekeringsondernemingen, heeft daarover nog geen eensluidend standpunt ingenomen. BVAS raadt de artsen daarom aan om dit na te vragen bij hun verzekeraar.

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben al spontaan gemeld dat ze voor hun verzekeringen beroepsaansprakelijkheid (BA) de dekking uitbreiden als artsen in de noodsituatie van de coronapandemie buiten hun specialisatie of buiten hun normale bevoegdheid worden ingezet (zoals bv. AMMA verzekeringen). Dat is bv. het geval voor artsen die ingeschakeld worden op de spoeddiensten of speciaal opgerichte COVID19-diensten om de toevloed van coronapatiënten te helpen opvangen of voor artsen die in de triagecentra meedraaien.

Uit navraag van BVAS blijkt dat Assuralia hierover geen eenduidige richtlijn aan haar leden heeft gegeven. De koepel van verzekeringsondernemingen laat het aan de verzekeraars zelf over om te beslissen of de waarborgen beroepsaansprakelijkheid verworven blijven voor artsen die activiteiten buiten hun specialisme uitvoeren in het kader van de COVID19-pandemie, en of ze hierover communiceren met hun verzekerden.

BVAS dringt aan dat alle verzekeringsmaatschappijen hun BA-verzekeringen aanpassen aan de noodsituatie van de coronapandemie als dit niet voorzien zou zijn. Artsen die hierover nog geen informatie hebben ontvangen, doen er goed aan om hun verzekeraar te contacteren.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht