BVAS vraagt COVID19-screening in alle woonzorgcentra

08.04.2020

BVAS is verontwaardigd over het gebrek aan COVID19-screening en beschermingsmateriaal in de woonzorgcentra (WZC).

Het is schrijnend dat de ouderen en het verzorgend personeel van de WZC in deze coronacrisis aan hun lot worden overgelaten. BVAS roept op om vandaag nog te beginnen met massaal testen van bewoners en verzorgenden in alle WZC, die ook recht hebben op een eerlijke verdeling van tests en beschermingsmateriaal.

BVAS reageert voorzichtig op de geruststellende berichten van het Nationaal Crisiscentrum over een daling of stabilisering van het aantal opnames op de diensten intensieve zorgen en van het aantal hospitalisaties. Deze cijfers kunnen misleidend zijn afgaande op wat huisartsen ons beschrijven over de onderschatting van de situatie in de WZC. De realiteit is dat de WZG tot voor kort helemaal niet voorzien werden van testmateriaal om bewoners of verzorgend personeel met symptomen van besmetting te testen en zo nodig te isoleren.

De recente beslissing van de Risk Management Group om 20.000 COVID19-testen uit te voeren in de woonzorgcentra in België is zeker positief maar volstaat niet. Door het tekort aan testcapaciteit kan er volgens de Risk Management Group maar een beperkt aantal WZC volledig getest worden. BVAS pleit voor een volledige screening in alle WZC. Ook de zorgverleners die mogelijke verspreiders zijn van het virus bij risicogroepen, moeten gescreend worden. Het argument dat er onvoldoende testcapaciteit zou zijn, klopt niet meer.

Ons land beschikt ondertussen over tientallen erkende klinische laboratoria waar de klinische biologen de tests op punt hebben gezet en ze nu routinegewijs kunnen uitvoeren. De klinische laboratoria moeten hiervoor ingeschakeld worden en ze moeten over voldoende reactieven en afnamemateriaal (neusswaps) beschikken.

Intussen voltrekt zich in de woonzorgcentra een drama. Bewoners en personeel worden aan hun lot overgelaten.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht