BVAS vraagt de al te bescheiden vergoeding van artsen in woonzorgcentra op te trekken

15.04.2020

In een brief aan minister Wouter Beke vraagt het Vlaams Artsensyndicaat om de al te bescheiden vergoeding van de CRA tijdens de duur van de pandemie minstens te verdubbelen. 

Door de coronacrisis is de werkbelasting van de coördinerend en raadgevend arts (CRA) in de woonzorgcentra fors toegenomen. In een brief aan minister Wouter Beke vraagt het Vlaams Artsensyndicaat om de al te bescheiden vergoeding van de CRA tijdens de duur van de pandemie minstens te verdubbelen. Zeker nu de Vlaamse overheid € 1.000 per dag uittrekt voor managementondersteuning in de WZC is deze vraag meer dan legitiem.

De BVAS en het Vlaams Artsensyndicaat hebben dit weekend moeten vaststellen dat het coronavirus opnieuw meer mensenlevens geëist heeft in de Vlaamse woonzorgcentra dan in de ziekenhuizen. Uit de eerste testresultaten bij bewoners en verzorgenden blijkt dat velen besmet zijn met het SARS-CoV-2-virus. De situatie op het terrein is derhalve zeer precair en plaatst de voorzieningen en hun zorgpersoneel voor grote uitdagingen.

Voor de coördinerend en raadgevend artsen (CRA) die in deze voorzieningen werken is de druk en de tijdsinvestering tijdens de COVID19-pandemie de voorbije weken aanzienlijk toegenomen. De sterk verhoogde CRA-activiteit wordt niet bijkomend verloond. De BVAS vraagt daarom dat vanaf het moment dat de crisis werd afgeroepen, m.a.w. vanaf zaterdag 14 maart 2020, de huidige CRA-vergoeding per dag en per rechthebbende in een woonzorgcentrum1 minstens verdubbeld wordt tot wanneer de coronacrisis officieel wordt opgeheven.

In vergelijking met de subsidiëring voor tijdelijke managementondersteuning crisisbeheer die de Vlaamse Overheid voorziet bij een COVID19 uitbraak in de residentiële voorzieningen, met name € 1.000 per dag voor maximum 10 dagen (eenmaal verlengbaar), lijkt onze vraag veeleer bescheiden.

Tot slot herinneren we eraan dat, los van het financiële aspect, voldoende beschermingsmateriaal uiteraard nog steeds een absolute prioriteit is. De CRA ’s en het overige zorgpersoneel moeten de zorg in optimale omstandigheden kunnen uitvoeren.

We verwachten als artsensyndicaat dan ook dat de voorzieningen voldoende met beschermingsmateriaal bevoorraad worden zodat enerzijds de patiënten de zorg krijgen die zij mogen verwachten en anderzijds de beroepsbeoefenaars de zorg veilig kunnen uitvoeren, wat ook hun recht is.

Dr. Marc Moens, erevoorzitter BVAS en voorzitter Vlaams Artsensyndicaat

1 : Deze vergoeding wordt berekend op basis van het aantal bewoners vermenigvuldigd met € 0.62. Het minimum aantal bewoners vanaf wanneer de tegemoetkoming wordt toegekend en de aanstelling van een CRA wordt verplicht is 30. De CRA moet per week gemiddeld 2 uur en 20 minuten per 30 bewoners zijn functie vervullen.
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht