BVAS vraagt duidelijkheid over de rol en taken van artsen tijdens afbouw coronamaatregelen

09.04.2020

Welke rol spelen artsen in de exitstrategie van de overheid?

Voor het welslagen van de Exitstrategie die de groep van tien experts voorbereidt, is het van cruciaal belang om de rol en missie van huisartsen, artsen in de woonzorgcentra en artsen-specialisten binnen en buiten de ziekenhuizen zo precies mogelijk te omschrijven. Daarom bezorgde de BVAS aan premier Sophie Wilmès een lijstje met concrete aandachtspunten.

In een brief aan premier Wilmès raadt de BVAS aan om de rol van de artsen in de strategie om het land uit de lockdown te leiden zo precies mogelijk vast te leggen. Dat is nodig om de exit te doen slagen.
Meer bepaald vraagt de BVAS om volgende punten duidelijk te omschrijven: 

  • De rol en de taken van de huisartsen;
  • De rol van artsen in woonzorgcentra;
  • De rol van de gespecialiseerde geneeskunde buiten de ziekenhuizen in de opvolging van pathologieën die geen verband houden met COVID19 (wanneer heropening voor de bevolking? Met welke beschermingsmaatregelen? Welke patiënten zijn prioritair?) BVAS herinnert eraan en dat de zeer strenge maatregelen in verband met de COVID19-pandemie kunnen leiden tot gevallen van secundaire morbiditeit en mortaliteit.
  • De geleidelijke heropening van ziekenhuizen met geleidelijke heropening van chirurgische ingrepen (eerst semi-urgent dan niet-urgent), raadplegingen, technische procedures, etc...
  • Het gebruik van klinisch biologische middelen (opsporing van immunoglobulines, PCR, ...) door ziekenhuis- en extramurale laboratoria.

 
De BVAS wijst erop dat een exitstrategie alleen tot een goed einde gebracht kan worden als alle zorgverleners over voldoende en adequaat beschermingsmateriaal beschikken.
 
De BVAS is alvast bereid om samen te werken en haar expertise te delen met de groep van experts.
 
Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht