CoVID-19: verfijning teststrategie

30.10.2020

Het testen van asymptomatische hoog-risico contacten wordt beperkt zolang de testcapaciteit onder druk staat. Er gold reeds een uitzondering voor personeel in de gezondheidszorg.

De Interministeriële Conferentie (IMC) heeft op woensdag 28.10.2020 bijkomende groepen geïdentificeerd waarvan asymptomatische hoog-risico contacten nog getest kunnen worden op dag 5 na het laatste hoog-risico contact. De testaanvraag gebeurt bij voorkeur via de arbeidsgeneesheer.
U kan de lijst hier raadplegen.

Daarnaast werden ook de richtlijnen voor zorgprofessionals na een hoog-risicocontact of een positieve test verduidelijkt.

Na hoog-risico contact met een bevestigd geval:

 • Indien de persoon asymptomatisch blijft, kan een test uitgevoerd worden op dag 5, bij negatief resultaat mag het werk hervat worden na 7 dagen quarantaine. 
 • Bij hoge uitzondering kan een asymptomatisch hoog-risico contact verder werken om de continuïteit van de zorgen te garanderen. Deze uitzondering geldt enkel voor asymptomatisch personeel zonder of met een negatief testresultaat.

 

Na een positieve test bij een zorgprofessional die asymptomatisch is:

 • Bij hoge uitzondering, maar enkel als alle andere maatregelen om een eventueel personeelstekort op te vangen al genomen zijn, kan gevraagd worden om te komen werken. Er moet dan aan een aantal voorwaarden voldaan zijn. 
 • Daarenboven is het inzetten van CoVID-positieve asymptomatische personeelsleden tijdens de isolatieperiode NOOIT toegestaan in de volgende omstandigheden:
  • Het testresultaat toont een hoge virale lading/ lage ct-waarde (≤ 25)
  • Het personeelslid testte positief met een rapid antigen test
  • Het personeelslid voelt zich hier angstig/oncomfortabel bij
  • Het personeelslid wordt ingezet op een niet-CoVID afdeling

 

Deze wijzigingen worden in detail beschreven in de contactprocedure en de procedure voor huisartsen en ziekenhuizen. Ook de test-indicaties zijn geactualiseerd.

U kan de beslissingen van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) m.b.t. teststrategie en quarantaine van zorgpersoneel d.d. 28.10.2020 hier raadplegen (bron: Zorgnet-Icuro).

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht