Huisartsen kunnen grootschalig testen op COVID19 mits voldoende testkits en beschermingsmateriaal

21.04.2020

Op dit moment zijn de huisartsen nog niet klaar voor een grootschalige golf van tests.

In het kader van de exitstrategie wil de Risk Management Group dat huisartsen wellicht vanaf 3 mei al op grote schaal patiënten met griepsymptomen testen op COVID19. Voor BVAS is het duidelijk: de huisartsen zullen klaar staan om die rol te spelen mits ze over voldoende testkits en beschermingsmateriaal kunnen beschikken. BVAS dringt aan op snel overleg met de overheid.

De uitbreiding van de testcapaciteit is één van de krachtlijnen in de exitstrategie die de Nationale Veiligheidsraad vrijdag zal bekendmaken. Minister Philippe De Backer bevestigde intussen dat de overheid een beroep zal doen op de huisartsen om die tests af te nemen. Op dit moment zijn de huisartsen nog niet klaar voor deze grootschalige golf van tests. Er is dus snel overleg geboden.

Voor BVAS zijn er drie voorwaarden om de tests massaal en onmiddellijk te kunnen uitvoeren:

  1. Huisartsen moeten over genoeg materiaal beschikken: testkits én beschermingsmateriaal;
  2. Het is belangrijk om snel over de resultaten van de tests te beschikken en dus moeten er genoeg erkende laboratoria klinische biologie worden ingeschakeld;
  3. Huisartsen moeten hun praktijken inrichten met aparte ruimtes om die tests af te nemen. Dat is niet onoverkomelijk maar zal enige creativiteit vergen.

Belangrijk is ook dat alleen patiënten met luchtwegproblemen zich aanbieden voor een COVID19-test. Zomaar iedereen testen die wil weten of hij of zij besmet is, is niet haalbaar. Artsen zijn perfect in staat om te beslissen wie in aanmerking komt voor de tests en wie niet.

Aangezien er nog maar anderhalve week tijd is om de organisatie tegen 3 mei uit te werken, is dringend overleg tussen artsen en overheid nodig. BVAS wil hieraan meewerken en zal haar expertise ter beschikking stellen.

Dr. Philippe Devos, voorzitter BVAS
Dr. Dirk Scheveneels, ondervoorzitter BVAS
Dr. Luc Herry, ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht