Impulseo: criteria voor opleidingsvergoeding

10.02.2023

Vanaf dit jaar is de regelgeving rond de praktijkondersteuning voor huisartsen (het vroegere Impulseo) gewijzigd. 

In de nieuwe regeling kan elke huisarts een tegemoetkoming ontvangen tot € 7.400 voor een praktijkassistent of praktijkverpleegkundige in loondienst. Wanneer deze minstens vier uur opleiding heeft gevolgd - waarvan één uur samen met de aanvragende huisarts - kunt u daarbovenop nog een bedrag van € 800 krijgen.

De opleiding bedraagt minimaal 4 uur per jaar, waarvan u als huisarts minstens één uur per jaar samen met uw personeel heeft gevolgd. Maar dit moet tot doel hebben competenties te ontwikkelen op het vlak van geïntegreerd samenwerken, zorgcoördinatie en populatiegerichte zorg. Opleiding die de competenties van de praktijkassistent of -verpleegkundige in het algemeen versterken, volstaan niet. Een cursus Excel bijvoorbeeld zal dus niet in aanmerking komen.

Het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid stelt daarom een lijst van de opleidingen op die voor deze subsidie in aanmerking komen in samenwerking met VIVEL en de opleidingsinstellingen die verpleegkundigen voor de huisartsenpraktijken vormen.

Alleszins voldoet momenteel een opsomming van de gevolgde opleidingen met een overzicht van de deelnemer(s) bij de volgende aanvraag. Aanwezigheidsattesten zijn daarbij niet nodig.

 


Wenst u een aanvraag in te dienen voor de tegemoetkoming in de loonkosten van 2022 voor uw praktijkassistent en praktijkverpleegkundige? Heeft u vorig jaar een bijkomende vorming voorzien voor uw praktijkassistent?

Dan kan u pas in het najaar van 2023 uw aanvraag via een online platform van het agentschap Zorg & Gezondheid. Hierover later meer.

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht