Minister Vandenbroucke toont misprijzen voor het overlegmodel

03.08.2022

De honoraria voor vaccinatie tegen Covid-19 zijn al in voege sinds 18 juli 2022. Dat is vreemd aangezien de leden van het Verzekeringscomité tot 25 juli de tijd hadden om over de regeling te stemmen en het resultaat van de stemming niet officieel bekend is. Doorgestoken kaart volgens BVAS.

Op de website van het RIZIV verscheen op 29 juli een bericht over de honoraria voor vaccinatie tegen Covid-19 die apothekers, verpleegkundigen en artsen mogen aanrekenen. Daarin staat dat de honoraria in voege zijn sinds 18 juli 2022. Dat is uitgerekend de dag dat het Verzekeringscomité een schriftelijke stemming startte over het ontwerp-KB van minister Vandenbroucke dat aan de basis ligt van deze honoraria.

In een brief aan minister Vandenbroucke (zie hieronder) stelt BVAS zich vragen bij deze gang van zaken: “Over het resultaat van deze stemming werd tot op heden niet officieel gecommuniceerd. Veel erger is dat de chronologie van de feiten uitwijst dat noch uzelf, noch het RIZIV het resultaat van de stemming heeft afgewacht. Integendeel, het ontwerp-KB trad al in werking op de dag dat de schriftelijke bevraging in het Verzekeringscomité van start ging.”

Minister Vandenbroucke toont hiermee zijn misprijzen voor het overleg in de gezondheidszorg. De eigenzinnigheid waarmee hij zijn wil oplegt, maakt het voor BVAS moeilijk om in de zin van het overlegmodel te blijven geloven.

Dr. Johan Blanckaert
Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht