Ook psychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters kunnen teleconsultaties aanrekenen

02.04.2020

BVAS reageert tevreden.

Ook psychiaters en kinder- en jeugdpsychiaters kunnen de ambulante nomenclatuur voor ‘consultaties op afstand’ toepassen. De BVAS had die vraag vorige week in samenwerking met het VBS op tafel gelegd en verheugt zich nu in de snelle respons die mede dankzij het RIZIV en de ziekenfondsen tot stand kon komen.

De teleconsultatie is een dossier dat heel sterk de stempel van de BVAS draagt. Buiten de context van de coronacrisis diende de BVAS ruim anderhalf jaar geleden al een dossier in bij het RIZIV in verband met de teleconsultatie.

Als eerste artsensyndicaat drong de BVAS nu aan op een budget om artsen te vergoeden voor de telefonische triage en anamnese van patiënten met symptomen van een vermoedelijke besmetting met het coronavirus. Dat resulteerde al in twee nomenclatuurnummers die alle artsen vanaf 14 maart jl. mogen gebruiken:

  • 101990 voor de telefonische triage van mensen die mogelijk besmet zijn met COVID19 (20 euro)
  • 101135 voor telefonische consulten met andere patiënten in het kader van de continuïteit van zorg (20 euro)

Samen met het VBS klopte de BVAS vorige week op tafel om ook een nomenclatuur te voorzien voor psychiatrische en kinder- en jeugdpsychiatrische consultaties op afstand. Het stemt de BVAS tevreden dat die nomenclatuur er nu is, en eveneens vanaf 14 maart jl. gebruikt mag worden.

Voor psychiaters gaat het om de volgende codenummers:

  • 101872 voor ‘advies dringende doorverwijzing mobiele equipe of psych. spoed (20 euro)
  • 101894 voor psych. diagnose of psychotherapie – 30 minuten – telefonisch of videocommunicatie (45 euro)
  • 101916 voor psychotherapie – continuïteit – 45 minuten -videocommunicatie (70 euro)

Voor kinder- en jeugdpsychiaters gaat het om de codenummers:

  • 101931 voor ‘mediatietherapie – 60 minuten – videocommunicatie’ (96 euro)
  • 101953 voor ‘overleg arts met psycholoog of orthopedagoog – 30 minuten – telefonisch of videocommunicatie’ (52 euro)
  • 101975 voor ‘uitgebreide indvid. psych. evaluatie – 120 min – 60 minuten videocommunicatie met patiënt, rest heteroanamnese, derden, dossieropmaak, verslag’ (200 euro)

De BVAS verwacht eerstdaags een eenvormig codenummer en renumeratie voor de artsen die in de COVID19-triagecentra werken.

Het RIZIV meldt ten slotte nog dat ook het multidisciplinair oncologisch consult (MOC) tijdens de duur van de coronacrisis mogelijk is via videocommunicatie. Deelname aan een MOC wordt gefactureerd via de gebruikelijke verstrekkingen van de nomenclatuur.

De BVAS staat erop de directie, de collega’s en de hele RIZIV-administratie te bedanken voor de bijzondere inspanningen die ze hebben geleverd en blijven leveren in deze moeilijke tijden.

Meer informatie vindt u hier.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht