Accreditering - Accrediteringsaanvraag voor artsen einde loopbaan

De artsen die einde loopbaan zijn (die reeds genieten van een pensioen of een pensioenaanvraag hebben ingediend) mogen een aanvraag tot verlenging van hun accreditering indienen:

  • ofwel jaar per jaar ofwel voor een periode van drie jaar;
  • waarbij ze verklaren dat ze een afwijking vragen op de norm van de minimumactiviteit;
  • waarbij ze verklaren er zich toe te verbinden de vereisten inzake peer review en continue opleiding na te zullen leven en de bewijzen van hun deelname aan de LOK en van hun continue navorming aan de Accrediteringsstuurgroep over te maken jaar per jaar ofwel na de afloop van de drie jaar.

De forfaitaire accrediteringshonoraria zullen worden gestort na de accrediteringsperiode van één jaar of van drie jaar en na het voorleggen van voormelde bewijzen.

De artsen kunnen hun aanvraag verlengen voor het aantal jaren dat hun situatie het toelaat.

Het formulier voor de aanvraag van het eindeloopbaanregime kan u hier downloaden.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook