Akkoord 2013-2014

Het huidig Nationaal Akkoord Geneesheren-Ziekenfondsen van 23 januari 2013 (B.S. 11 februari 2013) werd afgesloten voor de jaren 2013-2014.

Door vastberaden haar eisen te blijven verdedigen heeft de Belgische Vereniging van Artsensyndicaten (BVAS) op 23 januari 2013 een aanvaardbaar akkoord artsen-ziekenfondsen voor de jaren 2013 en 2014 kunnen afsluiten. Een akkoord dat door alle partners unaniem werd aanvaard.

De voorwaarden om een akkoord te onderhandelen werden in het Belgisch Staatblad op 31 december laatstleden ingevuld door de publicatie van de op verzoek van de BVAS geamendeerde wet op de toegankelijkheid tot de zorgverlening. Dankzij de tussenkomsten van de BVAS trad de verplichte regeling sociale derde betalende nog niet in voege op 1 januari 2013 en kan ze in de toekomst slechts in werking treden tenzij na een grondig debat in de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen. De BVAS bekwam bovendien dat de geamendeerde wet van 27 december vorig jaar de mogelijkheid creëert dat in het dagziekenhuis de supplementenregeling onveranderd bleef.

Binnen een budget dat slechts met 3,43% stijgt t.o.v. 2012, wat minder is dan de som van de wettelijk voorziene norm (2%) en de normale index (2,76%), is de BVAS erin geslaagd om tegemoet te komen aan de belangrijkste vragen van de huisartsen en de specialisten. Voor de huisartsen voorziet het akkoord dat de creatie van nieuwe en het functioneren van reeds bestaande huisartsenwachtposten in de toekomst niet zal moeten worden gefinancierd door een gedeeltelijke indexinlevering. Bovendien wordt een opwaardering met 1 euro gerealiseerd van de avondraadpleging tussen 18 en 21 uur door huisartsen die hun patiënten op een gepersonaliseerde manier willen opvolgen na de klassieke werkuren, zonder extra kost voor de patiënt.

Voor de specialisten moest een groot deel van de afgeroomde index gebruikt worden om de overschrijdingen van het budget 2012 te neutraliseren, maar konden in totaal ook voor 13,5 miljoen euro opwaarderingen worden gedaan voor een beperkt aantal verstrekkingen in de chirurgie, in de raadplegingen, in de consulten aan bed bij in het ziekenhuis opgenomen patiënten en voor de zwangerschapsechografie. Het akkoord voorziet ook dat de recuperatie van onverklaarbare budgetoverschrijdingen bij de verantwoordelijken wordt gelegd.

De BVAS kon de indexmassa van de maand januari 2013 grotendeels recupereren via een eenmalige toeslag. Het sociaal statuut van zowel de volledig als van de gedeeltelijk geconventioneerde artsen werd geïndexeerd.

De BVAS stelt met genoegen vast dat het overlegmodel tot een beter resultaat heeft geleid dan wat op 11 december 2012 - in afwezigheid van de BVAS-vertegenwoordiging – door sommige collegae aan de minister als aanvaardbaar werd voorgesteld.

 

 

Bron: persbericht BVAS 24/01/2013

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook