Compensatiepremie

Compensatiepremie voor ondernemers die zwaar omzetverlies hebben

De Vlaamse Regering heeft beslist dat ook ondernemingen die een groot omzetverlies kennen naar aanleiding van de coronacrisis steun kunnen krijgen. Dat gaat dan om ondernemingen die niet verplicht moeten sluiten, maar (in)direct zware beperkingen ondervinden. Zij krijgen een compensatiepremie van € 3.000 om hun verliezen (deels) te compenseren.

Bevindt uw praktijk zich in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest?
Dan komt u misschien in aanmerking voor de Brusselse compensatiepremie.
Klik hier voor meer informatie.

 

 

 

1. Wie komt in aanmerking?
2. Wat zijn de voorwaarden?
3. Hoe kan u de compensatiepremie aanvragen?
4. Hoe wordt het omzetverlies gecontroleerd?

1. Wie komt in aanmerking?

O.m. (para-)medische beroepen zoals artsen, tandartsen, kinesitherapeuten, psychologen of logopedisten die enkel nog dringende interventies mogen doen.
Verder moet u kunnen aantonen dat u een omzetverlies van 60% heeft geleden in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

2. Wat zijn de voorwaarden?

 • De éénmalige compensatiepremie bedraagt € 3.000;
  Er zijn maximaal 5 premies per onderneming als er meerdere exploitatiezetels per onderneming zijn;
 • Zelfstandigen in bijberoep:
  • die door de hoogte van het inkomen sociale bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep, kunnen de compensatiepremie van € 3.000 ontvangen;
  • die een inkomen hebben tussen € 6.996,89 en € 13.993,78 kunnen een beroep doen op een compensatiepremie van € 1.500. Deze premie geldt ook voor zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten, maar geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep die dit combineren met een job als werknemer van 80% of meer.
 • Het omzetverlies is minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De referentieperiode is 14 maart 2020 tot en met 30 april 2020.
 • Voor starters wordt gewerkt met een omzetdaling van -60% ten opzichte van het neergelegde financieel plan.
 • VZW's kunnen ook een beroep doen op deze compensatiepremie, onder voorwaarde dat er minstens één iemand voltijds tewerkgesteld is.
   

3. Hoe kan u de compensatiepremie aanvragen?

De compensatiepremie kan u sinds maandag 4 mei jl. aanvragen via een online toepassing van het VLAIO (Vlaams agentschap Innoveren & Ondernemen).

U zal via een verklaring op eer moeten aantonen dat u een omzetverlies van meer dan 60% hebt. Die verklaring op eer bezorgt u aan het VLAIO.

Meer informatie over hoe u deze compensatiepremie kan aanvragen vindt u hier.


Let op!
Artsen die de compensatiepremie wensen aan te vragen omdat zij een omzetdaling hebben van minstens 60% vallen niet onder de (para)medische beroepen (categorie 2°)!

U dient categorie 5 te selecteren. In de online aanvraagmodule is dit de tweede keuzemogelijkheid waarbij het volgende vermeld staat: "Ik bevestig dat mijn onderneming NIET behoort tot één van de hierboven sectoren en in de periode van 14 maart 2020 tot 30 april 2020 een omzetdaling heeft van minstens 60% omwille van substantiële exploitatiebeperkingen".

Daarna zal u moeten verantwoorden dat deze omzetdaling het gevolg is van de conoramaatregelen. Onderstaande argumentatie kan u hierbij op weg helpen. Zorg ervoor dat u deze wel verder aanvult en concretiseert voor wat betreft uw specifieke situatie:

"Met ingang van 14 maart 2020 werden door het Comité Hospital & Transport Surge Capacity richtlijnen uitgevaardigd met het oog op de annulatie en het uitstel van alle niet-essentiële consultaties, onderzoeken en ingrepen in alle algemene, universitaire en revalidatieziekenhuizen en privé-klinieken in ons land, om de capaciteit te waarborgen om patiënten COVID-19 de best mogelijke zorg toe te kunnen dienen. Deze maatregel is vervolgens door een richtlijn van Sciensano ook van toepassing verklaard op de ambulante zorg in privé-praktijken. Enkel dringende en noodzakelijke consultaties, onderzoeken en ingrepen konden nog blijven gebeuren. De uitgevaardigde richtlijnen tot het uitstellen van niet-dringende en niet-noodzakelijke zorg bleven onverkort van kracht tot 3 mei. Deze coronamaatregel impliceerde een substantiele exploitatiebeperking van mijn medische (ziekenhuis-/extramurale) activiteit en een omzetdaling van minstens 60% voor de periode 14 maart – 30 april 2020 i.v.m. dezelfde periode in 2019. Om die reden vraag ik dan ook dat de compensatiepremie wordt toegekend."


4. Hoe wordt het omzetverlies gecontroleerd?

U moet gedurende 5 jaar bewijsstukken bijhouden voor het geval van een eventuele controle. Concreet moet er inderdaad kunnen aangetoond worden dat de geleverde prestaties tijdens de referteperiode met 60% zijn gedaald. Hoe dit kan worden aangetoond, hangt af van de situatie. Zo kan er gekeken worden naar btw-aangiftes, dagontvangsten, tijdsregistratie, geleverde prestaties,… Alle mogelijke administratieve stukken kunnen tellen als bewijsstuk.

terug
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.