Individuele deconventie voor het jaar 2017

Categorie: 
Algemeen

U vindt hier alle nodige informatie indien u beslist om uiterlijk op 14 december 2016 te deconventioneren voor het jaar 2017.

Het Nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen werd afgesloten op 22 december 2015 voor een termijn van 2 jaar, 2016-2017.

Indien u zich binnen dertig dagen na publicatie van het akkoord reeds gedeconventioneerd had, dan bent u in principe gedeconventioneerd voor de volledige duur van het akkoord en dient u aldus geen bijkomende stappen te ondernemen voor het jaar 2017.

Bent u evenwel volledig of gedeeltelijk toegetreden tot het akkoord artsen-ziekenfondsen, dan bestaat de mogelijkheid om tussentijds uit de conventie te stappen voor het jaar 2017. Uw toetreding tot het akkoord kan u nog tot ten laatste woensdag 14 december 2016 per aangetekende brief opzeggen met vermelding van uw motief.

Hierna kan u 3 redenen terugvinden waarop u zich kan beroepen.

 
Maak uw keuze: 

U heeft onvoldoende medische activiteit

Ondanks hardnekkig en twee jaar durend verzet vanwege de BVAS, moet u vanaf 2017 aan een extra voorwaarde voldoen om in aanmerking te komen voor het RIZIV sociaal statuut.

meer info

U heeft uw wettelijk pensioen opgenomen

Dan komt uw RIZIV-sociaal statuut ook in het gedrang zelfs al bent u nog actief en behaalt u de minimumactiviteitsdrempels.

meer info

U weigert het verlies van de index te aanvaarden

U heeft ongetwijfeld vernomen dat de regering draconische besparingsmaatregelen heeft opgelegd aan de artsen (€ 213 miljoen) en de gezondheidszorg in zijn geheel (€ 903 miljoen).

meer info

Meer weten over

Deconventie en de gevolgen ervan

Hoe kan u het verlies RIZIV-bijdrage opvangen?

meer info

Deconventie en pensioen

Voor het jaar waarin de (gedeeltelijk) geconventioneerde arts met wettelijk rustpensioen gaat, blijft het recht op het RIZIV-voordeel behouden.

meer info