Eindelijk ook mondmaskers voor specialisten buiten het ziekenhuis

12.05.2020

Artsen-specialisten kunnen bij hun stad of gemeente een pakket chirurgische mondmaskers afhalen.

Daarmee heeft minister De Backer gevolg gegeven aan de uitdrukkelijke vraag van BVAS om de extramurale artsen-specialisten niet over het hoofd te zien bij de levering van beschermingsmateriaal tegen COVID19.

BVAS is tevreden over de beslissing van de federale overheid om ook de artsen-specialisten buiten het ziekenhuis te bevoorraden met mondmaskers. De regering heeft de verdeling van het materiaal gedelegeerd aan de steden en gemeenten. De artsen wordt gevraagd om contact te nemen met de gemeente waar ze wonen. Het is hun domicilieadres dat telt, niet het adres van hun praktijk.

In steden als Luik en Brugge bijvoorbeeld kregen de artsen-specialisten al bericht dat ze in de loop van deze week twee pakketten van 50 chirurgische mondmaskers kunnen afhalen. Ze moeten alleen hun identiteitskaart en RIZIV-nummer voorleggen. Andere gemeenten zullen volgen.

Vorige week nog had de BVAS per brief bij minister Philippe De Backer aangedrongen om ook beschermingsmateriaal te leveren aan artsen-specialisten buiten het ziekenhuis. Dat was nodig omdat deze groep van artsen geheel ten onrechte niet op de lijst met prioritaire groepen was opgenomen.

BVAS is verheugd dat deze tussenkomst bij de minister nu een positief gevolg krijgt.

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS
 

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht