Tegemoetkoming voor medisch telesecretariaat

Een startende actieve huisarts in Vlaanderen (incl. Brussel) kan een tegemoetkoming krijgen voor een telesecretariaat gelijk aan de helft van de reële kosten en maximaal € 3.400 per jaar. 

Voor wie?

De individuele huisarts of groepering die een contractuele overeenkomst heeft met een dienst medisch telesecretariaat dat tot doel heeft te helpen bij het administratieve beheer van de praktijk. Met een telesecretariaat bedoelt men minimaal een online agenda en het beantwoorden en triëren van telefonische oproepen voor de huisarts.

Artsen die in het verleden nog nooit deze tegemoetkoming kregen, kunnen maximaal 5 jaar deze aanvraag doen.

Krijgt u nu al een tegemoetkoming voor een medisch telesecretariaat?
Dan is er een overgangsperiode waarin u de tegemoetkoming nog kunt aanvragen, maar die loopt wel af.

 • Krijgt u al 5 jaar of meer deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2023.
 • Krijgt u al 4 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 2 jaar aanvragen vanaf 2023.
 • Krijgt u al 3 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 3 jaar aanvragen vanaf 2023.
 • Krijgt u al 2 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 4 jaar aanvragen vanaf 2023.
 • Krijgt u al 1 jaar deze tegemoetkoming, dan kunt u ze nog max. 5 jaar aanvragen vanaf 2023.

Hoeveel bedraagt de tussenkomst?

Het jaarlijks bedrag van de tegemoetkoming is gelijk aan de helft van de reële kosten met een maximum van € 3.400.

 • € 3.400 voor de individuele huisarts die minstens 150 GMD's beheert
 • € 3.400 per huisarts die deel uitmaakt van een groepering onder volgende voorwaarden:
  • er is een samenwerkingsakkoord tussen de erkende huisartsen van de groepering
  • de groepering beheert minstens 150 GMD's vermenigvuldigd met het aantal erkende huisartsen die het samenwerkingsakkoord hebben ondertekend

 

Let wel: U kan deze tegemoetkoming niet combineren met de tegemoetkoming voor het loon van een praktijkondersteuner of -verpleegkundige.

Hoe uw aanvraag indienen?

In 2023 verlopen de aanvragen nog volgens de voorwaarden en met het aanvraagformulier van de oude regeling (impulseo-regeling). De aanvraag voor een tegemoetkoming in de kosten gemaakt door het medisch telesecretariaat in 2022 moet 
uiterlijk op donderdag 30 juni 2023 worden ingediend.

De eerste aanvraag bevat naast het aanvraagformulier:

 • kopie van de overeenkomst afgesloten met de dienst medisch telesecretariaat
 • inlichtingen over de inhoud van de aangeboden diensten
 • indien groepering: kopie van de schriftelijke samenwerkingsovereenkomst

 

Vanaf 2024 zal er een nieuwe digitale aanvraagprocedure beschikbaar zijn. Een aantal voorwaarden, zoals een minimaal aantal GMD’s vervallen dan. De tegemoetkoming kan dan wel enkel worden aangevraagd door een startende actieve huisarts. Onder een startende huisarts wordt verstaan:

 • maximaal vijftien jaar na de erkenning als huisarts;
 • of binnen twee jaar na de terugkeer uit het buitenland, op voorwaarde dat de arts gedurende meer dan één jaar actief was in het buitenland.

 

Vanaf 2024 zal de huisarts ook moeten aangesloten zijn bij de huisartsenkring van zijn regio.

Uw aanvraag verzenden

Stuur uw aanvraag naar volgend adres of mail de documenten naar info@vlaamsartsensyndicaat.be:

Vlaams Artsensyndicaat
Afd. Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant
Doornelei 17/001
2018 Antwerpen

Wij gaan volledig kosteloos voor u na of uw dossier volledig is en sturen deze dan door naar PMV (Participatiemaatschappij Vlaanderen) voor de finale afhandeling van uw aanvraag. Het VAS is immers een erkend steunpunt en kan u daarbij verder helpen. Bovendien kunnen we bij mogelijke problemen bemiddelen en voor de nodige verduidelijking zorgen.

 

Het aanvraagformulier en de attesten kan u hier downloaden.

 


Heeft u vragen over uw dossier?
Aarzel dan niet ons te contacteren via 
info@vlaamsartsensyndicaat.be.


 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook