Permanentiehonorarium pediatrie

Wat is het forfaitair permanentiehonorarium voor pediaters en hoeveel bedraagt dit?

Het forfaitair permanentiehonorarium voor de pediaters is ingevoerd met het doel de honoraria van de pediaters te herwaarderen en de aanwezigheid van de geneesheren-specialisten in de pediatrie in het ziekenhuis te stimuleren, zodat deze expertise beschikbaar is buiten de uurroosters waarvoor de betaling van beschikbaarheidshonoraria voorzien is.

Dit honorarium wordt betaald voor maximum 1 VTE geneesheer-specialist in de pediatrie, ongeacht het aantal geneesheren-specialist in de pediatrie die aanwezig zijn en uitgezonderd de geneesheren-specialist in de pediatrie in opleiding, op voorwaarde dat er een permanente fysieke aanwezigheid in het ziekenhuis werd verzekerd van 9 tot en met 17 uur.
Dit geldt alleen voor ziekenhuizen die een dienst kindergeneeskunde (kenletter E) omvatten met een zorgprogramma voor kinderen.

Het forfaitaire honorarium bedraagt per werkdag (geen zaterdag, zondag of feestdag) € 266,36 (01/01/2017).

Er is per dag slechts één forfaitair honorarium voor pediaters voorzien per campus met een dienst kindergeneeskunde en een volledig zorgprogramma voor kinderen.

Hoe wordt het forfaitair honorarium aangevraagd?

Voor de registratie van de honoraria kan de hoofdarts van elk ziekenhuis dat in aanmerking komt, de gebruikersnaam en het paswoord gebruiken die gelden voor de beschikbaarheidshonoraria voor arts-specialisten.
Na het einde van elk trimester en ten laatste op de laatste dag van het daarop volgende trimester vult hij de gegevens van de permanentie van zijn ziekenhuis via de online toepassing in op de Riziv-website.

Het RIZIV sluit de registratie van elk trimester onherroepelijk af op de eerste dag van het tweede trimester dat volgt op het betrokken trimester (bijv. registratie van het tweede trimester = afsluiten op 1 oktober).
Twee weken voor het afsluiten van de registratieperiode van een bepaald trimester stuurt het RIZIV automatisch een herinneringsmail naar de hoofdarts.

Het RIZIV betaalt vervolgens de forfaitaire permanentiehonoraria aan het ziekenhuis of aan de Medische raad (zelfde rekeningnummer als datgene dat door het ziekenhuis werd opgegeven voor de beschikbaarheidshonoraria).
Elke hoofdarts kan het overzicht van de betaalde forfaitaire permanentiehonoraria voor zijn ziekenhuis consulteren op de website.

De hoofdgeneesheer verdeelt de volledige forfaitaire permanentiehonoraria over alle pediaters die de medische permanentie hebben verzekerd, en dit gebeurt pro rata de werkelijke aanwezigheidsuren in het ziekenhuis.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook