Accrediteringsforfait

In het kader van permanente navorming dient u zogenaamde accrediteringsactiviteiten te volgen. In ruil voor uw deelname ontvangt u o.m. een jaarlijks accrediteringsforfait en mag u voor raadplegingen en bezoeken een verhoogd honorarium aanrekenen.

Wat is accreditering en welke financiële beloning ontvangt een geaccrediteerd arts?

Accreditering is te beschouwen als een soort kwaliteitslabel dat artsen verkrijgen wanneer ze zich regelmatig bijscholen en hun praktijk voeren volgens bepaalde kwaliteitsnormen, waaronder het oordeelkundig en maatschappelijk verantwoord gebruik van de middelen die hen beroepsmatig ter beschikking zijn gesteld. Er is een financiële beloning voor de accreditering.

Accreditering heeft niet alleen een gunstige invloed op de kwaliteit van je praktijkvoering, maar geeft ook recht op:

  • een jaarlijks forfaitair accrediteringshonorarium van 613,41 euro (2017).
  • een verhoogd honorarium voor de raadpleging en het bezoek, zonder wijziging van het remgeld. Het accrediteringssupplement (Q-waarde in de nomenclatuur) wordt automatisch en integraal vergoed op basis van het RIZIV-identificatienummer van de geaccrediteerde arts.

Aanvraag

De aanvraag kan online gebeuren via de nieuwe module “Individueel dossier > Indienen accrediteringsaanvraag” die beschikbaar is op de RIZIV-website "Accreditering ONLINE".
 
Het indienen van een voorlopige accreditering kan vanaf de dag van aanvraag van de erkenning tot uiterlijk drie maanden na uw erkenning (de duurtijd is 1 jaar). 
Na de eerste drie jaren, kan een verlenging van de accreditering voor drie jaren aangevraagd worden uiterlijk 2 maanden vóór het verstrijken van de lopende accreditering. Voor artsen kunnen in het kader van hun eindeloopbaansregime een verlengingsaanvraag voor één jaar indienen, waarbij een aantal voorwaarden versoepeld worden. 
 
Via de functie “individueel dossier” van de webtoepassing voor hetbeheer van de accreditering kan iedere arts nagaan voor welke, door hem gevolgde LOK- en navormingsactiviteiten er online deelnamegegevens zijn geregistreerd. 
 
Het beheer van het rekeningnummer voor alle forfaitaire vergoedingen, waaronder het forfaitair accrediteringshonorarium, gebeurt via het online beheer van de identificatie- en financiële gegevens(MyRiziv). 
 
 

Goed om te weten

Als u op het moment van uw erkenning of binnen de drie maanden volgend hierop een vorming ter aanvulling van uw specialisme volgt, dan kan u na die aanvullende vorming een eerste voorlopige accreditering krijgen.
Als u tijdens een lopende accrediteringsperiode in het buitenland een vorming ter aanvulling van uw specialisme volgt, dan kan u uw accreditering opschorten.

 
 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook