Vlaanderen verlaagt schenkingsrechten op onroerende goederen! (bijdrage van Vandelanotte)

In het kader van de begrotingscontrole heeft de Vlaamse regering beslist om de schenkingsrechten op onroerende goederen te verlagen.

Door de hoge tarieven op vandaag, vooral voor schenkingen aan anderen dan aanverwanten in rechte lijn of tussen partners, vinden schenkingen van onroerend goed nauwelijks plaats. De verlaagde tarieven moeten het schenken van onroerend goed aanmoedigen en hierdoor op korte termijn extra inkomsten opleveren voor de staatskas. De nieuwe tarieven zouden gelden vanaf 1 juli 2015.

De schenkingsrechten voor de schenking van onroerende goederen hangen enerzijds af van de waarde van het onroerend goed en anderzijds van de graad van verwantschap tussen de schenker en de begiftigde.

Huidige tarieven

Voor schenkingen in rechte lijn of aan de partner variëren de tarieven op vandaag tussen de 3% en de 30%, waarbij het tarief van 30% geldt vanaf een waarde van 500.000 EUR.

Voor andere schenkingen liggen de maximumtarieven nog heel wat hoger. Vanaf een waarde van 175.000 euro bedraagt het tarief voor schenkingen tussen broers en zussen op vandaag 65%. Tussen ooms en tantes of neven en nichten is dit 70% en voor schenkingen tussen personen zonder familiale band bedraagt dit tarief maar liefst 80%.

Schijven (EUR) Rechte lijn of partner
0 - 12.500 3 %
12.500 - 25.000 4 %
25.000 - 50.000 5 %
50.000 - 100.000 7 %
100.000 - 150.000 10 %
150.000 - 200.000 14 %
200.000 - 250.000 18 %
250.000 - 500.000 24 %
> 500.000 30 %

 

Schijven (EUR) Broers/zussen

Ooms/tantes
Neven/nichten

Andere
0 - 12.500 20 % 25 % 30 %
12.500 - 25.000 25 % 30 % 35 %
25.000 - 75.000 35 % 40 % 50 %
75.000 - 175.000 50 % 55 % 65 %
> 175.000 65 % 70 % 80 %

 

Nieuwe tarieven

Onder het nieuwe systeem zouden nog slechts twee categorieën schenkingen meer bestaan. Een schenking in rechte lijn of tussen partners enerzijds, en alle andere soorten schenkingen anderzijds.

Voor de eerste categorie daalt het maximumtarief van 30% naar 27%. Voor de andere categorie is de daling heel wat spectaculairder. Het nieuwe maximumtarief bedraagt 40% en geldt pas vanaf een waarde van 450.000 euro.

Bovendien wordt het tarief nog verlaagd indien er, binnen de drie jaar na de schenking, een energiebesparende renovatie wordt uitgevoerd aan het vastgoed.

Schijven (EUR) Rechte lijn of partner
(met renovatie)
Andere
(met renovatie)
0 - 150.000 3 % (3 %) 10 % (9 %)
150.000 - 250.000 9 % (6 %) 20% (17 %)
250.000 - 450.000 18 % (12 %) 30 % (24 %)
> 450.000 27 % (18 %) 40 % (31 %)

 

Het verlaagd tarief voor de schenking van bouwgrond zou blijven bestaan voor de schenking in rechte lijn of tussen partners. Het tarief zou op 1% worden gebracht voor de eerste schijf tot 150.000 EUR.

Voorbeeld

Indien een persoon een onroerend vermogen heeft van 750.000 EUR en hij wenst reeds zijn tweede verblijf, met een waarde van 300.000 EUR, te schenken aan zijn enig kind, dan zijn er vandaag 38.625 EUR schenkingsrechten te betalen.

Met de nieuwe tarieven zullen de schenkingsrechten nog 22.500 EUR bedragen of zelfs 16.500 EUR indien er binnen de drie jaar een energiebesparende renovatie wordt uitgevoerd.

Indien deze persoon geen voorafgaandelijke schenking van zijn tweede verblijf wenst te doen, dan zal zijn enig kind bijkomend 81.000 EUR aan successierechten dienen te betalen.

Schenking vandaag 12,875 %
Schenking nabije toekomst 7,5 % (5,5 % bij renovatie)
Vererving 27 %

 

Deze maatregel biedt verschillende nieuwe mogelijkheden naar vermogens- en successieplanning toe.

Bent u op zoek naar een oplossing om uw vastgoed fiscaal vriendelijk over te dragen? Neem voor meer informatie contact op met onze afdeling Vermogensplanning!

Bron: Vandelanotte

Contact: contact@vdl.be
Mevr. Chantal Cool - Account Manager Vermogensaccountancy

Dhr. Sven Loosvelt – Junior Consultant Tax
 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook