Administratieve realisaties

Op administratief vlak moesten de gebruikelijke werkwijzen worden aangepast om de hygiënemaatregelen na te leven en social distancing te waarborgen.

1. Administratieve vereenvoudiging (geneesmiddelenvoorschrift, arbeidsongeschiktheidsattest, …)
​2. Versoepeling accrediteringsvoorwaarden
3. Tele-LOK’s toegestaan tot eind 2020
4. 5 C.P. voor alle geaccrediteerde artsen

 

1. Administratieve vereenvoudiging (geneesmiddelenvoorschrift, arbeidsongeschiktheidsattest, …) 

 • Geneesmiddelenvoorschrift:
  RID-code van het elektronisch voorschrift aan de patiënt bezorgen

  Om de verspreiding van het virus COVID-19 tegen te gaan is het voor voorschrijvers van geneesmiddelen mogelijk – met de toestemming van de patiënt – om geen papieren bewijs van elektronisch voorschrift aan de patiënt te bezorgen, maar wel de RID-code van het voorschrift via een andere communicatiemethode (e-mail, telefoon, Skype, enz.). De RID-code is de streepjescode die staat voor het unieke voorschriftnummer van het geneesmiddelenvoorschrift. Op elk elektronisch voorschrift staat onder de barcode de ‘vertaling’ ervan in letters en cijfers.
  Lees verder.

   
 • Getuigschrift voor verstrekte hulp:
  een eenvoudiger medisch getuigschrift, aangepast voor telefonisch advies

  Het RIZIV biedt artsen een eenvoudiger medisch getuigschrift aan dat ze eenvoudiger en sneller kunnen bezorgen na een telefonisch advies in deze Covid-19-context. 
  Lees verder.

   
 • Andere medische getuigschriften gedurende de COVID-19-periode
  In het kader van de COVID-19-epidemie zijn recent een reeks wijzigingen aangebracht aan verschillende medische getuigschriften, zoals de medische getuigschriften arbeidsongeschiktheid en het zogenaamde quarantainegetuigschrift.
  Lees verder.

terug

2. Versoepeling accrediteringsvoorwaarden

Op vraag van BVAS legt het RIZIV de nodige soepelheid aan de dag voor artsen die ten gevolge van de huidige corona-lockdown er niet in slagen om hun aanvraagdossier voor accreditering volledig in orde te krijgen.
Lees verder.

Artsen die hun aanvraagdossier voor het verlengen van hun accreditering voor het einde van juni moeten indienen, hoeven voor de periode vanaf de start van de pandemie geen navormingsactiviteiten aan te tonen. Let wel, in deze regeling is maximaal 1 LOK-vergadering inbegrepen.
Lees verder.

3. Tele-LOK’s toegestaan tot eind 2020

De accrediteringsstuurgroep heeft woensdag 17 juni jl. beslist dat LOK’s onder de vorm van tele-vergaderingen zonder specifieke voorwaarden toegelaten blijven tot het einde van 2020. Een evaluatie moet daarna uitwijzen of deze tele-LOK’s ook in de toekomst mogelijk blijven.
Lees verder.

4. 5 C.P. voor alle geaccrediteerde artsen

Het voorstel van de BVAS om alle geaccrediteerde artsen automatisch 5 credit points toe te kennen is nu definitief goedgekeurd. Het gaat om 2 credit points voor een LOK-deelname en 3 voor Ethiek & Economie.
Lees verder.

terug

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook