Administratie

Hier vindt u aanpassingen die betrekking hebben op uw adminstratie.

1. Nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp
2. Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven
3. Zes nieuwe meldingsplichtige ziektes

1. Nieuwe getuigschriften voor verstrekte hulp

Vanaf 1 januari 2017 is enkel het gebruik van de nieuwe getuigschriften toegestaan. De huidige overgangsperiode waarbij oude getuigschriften voor verstrekte hulp nog kunnen worden gebruikt, eindigt op 31 december 2016.

De oude modellen van getuigschriften die vóór 1 januari 2017 worden opgemaakt, zijn en blijven terugbetaalbaar gedurende 2 jaar (d.i. de verjaringstermijn voor de indiening van de getuigschriften). De ongebruikte oude modellen van getuigschrift voor versterkte hulp mogen in geen geval worden doorverkocht, doorgegeven of teruggestuurd naar MEDATTEST/SPEOS/bpost of het RIZIV. Ze mogen ook niet bij het papierafval worden weggegooid. U moet contact opnemen met uw lokale belastingdienst ten einde het niet-gebruik van de getuigschriften door de plaatselijke controleur te laten vaststellen.
Meer informatie vindt u hier.

2. Elektronisch geneesmiddelen voorschrijven

Vanaf 1 januari 2017 is het elektronisch geneesmiddelenvoorschrift een rechtsgeldig document. 

U schrijft het geneesmiddel voor op uw computer via het medisch dossiersysteem of voorschrijfpakket voorzien van connectiesoftware met het eHealth-platform. Uw patiënt ontvangt enkel nog een papieren bewijs met een streepjescode. De patiënt kan zelf beslissen om naar eender welke apotheker te gaan. Het elektronisch voorschrift is immers beschikbaar bij de apotheker die de barcode inscant. De elektronische versie van het voorschrift wordt dan automatisch opgehaald vanuit de Recip-e databank.

Eenmaal u een elektronisch geneesmiddelenvoorschrift heeft opgesteld, mag u geen papieren voorschrift meer aan de patiënt overhandigen. Enkel het bewijs van voorschrift met de streepjescode mag u nog overhandigen. Dit bewijs heeft geen intrinsieke medische waarde. Vanaf 2018 zal ook het bewijs met de streepjescode verdwijnen om dan volledig papierloos geneesmiddelen te kunnen voorschrijven.

De patiënt wordt terugbetaald volgens de geldende wetgeving.

Klik hier voor meer informatie

3. Zes nieuwe meldingsplichtige ziektes

Vanaf 1 januari 2017 worden 6 ziektes toegevoegd aan de lijst van meldingsplichtige ziektes. Artsen moeten deze ziektes aan het Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid gemeld worden wanneer de aandoening wordt vastgesteld. Ook het Zikavirus is aan de lijst toegevoegd.
Lees verder.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook