Honoraria vanaf 01.01.2017

Hier vindt u een overzicht van de honoraria geldig vanaf 1 januari 2017.

1. Tarieven vanaf 1 januari 2017
2. Herwaardering neurologie en neuropediatrie
3. Forfaitaire honoraria klinische biologie
4. Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen
5. Aanrekening GMD van chronisch zieken
6. Nieuwe terugbetaling rookstopbegeleiding

1. Tarieven vanaf 1 januari 2017

Verdeling van de toegekende indexmassa van 0,83%
In de medicomut is men akkoord gegaan over de verdeling van de toegekende indexmassa.

Voor huisartsen:
De honoraria van de raadplegingen voor geaccrediteerde huisartsen (101076) worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd tot € 25.
De honoraria voor het MOC worden verhoogd met 2 %.
De beschikbaarheidshonoraria voor huisartsen en het medisch advies voor palliatieve patiënten worden geïndexeerd met 0,83%.
Alle andere honoraria – uitgezonderd GMD - worden eveneens verhoogd met 0,83 %.
De permanentietoeslag voor raadplegingen huisartsen tussen 18 en 21 uur wordt afgerond naar € 4.
De ‘honoraria buiten nomenclatuur’ wordt niet geïndexeerd. 

Voor artsen-specialisten:
De honoraria van de raadplegingen voor geaccrediteerde artsen-specialisten in de otorhinolaryngologie, in de fysische geneeskunde en revalidatie en in de algemene heelkunde (102535) worden vanaf 1 januari 2017 verhoogd tot € 25.
De honoraria voor de raadplegingen voor geaccrediteerde artsen-specialisten (behalve de verstrekking 102535), de honoraria voor het toezicht voor geaccrediteerde artsen-specialisten (de verstrekkingen die uitsluitend door geaccrediteerde artsen kunnen geattesteerd worden), de honoraria voor het MOC en de permanentiehonoraria voor pediaters worden verhoogd met 2 %.
De beschikbaarheidshonoraria voor voor artsen-specialisten en het medisch advies voor palliatieve patiënten worden geïndexeerd met 0,83%.
Alle andere honoraria – uitgezonderd medische beeldvorming en klinische biologie - worden eveneens verhoogd met 0,83 %.
De ‘honoraria buiten nomenclatuur’ wordt niet geïndexeerd.

Lees verder.

Vermindering sleutelletterwaarde
In afwachting dat de nieuwe nomenclatuurregels voor specifieke prestaties effectief in voege treden, zal de sleutelletterwaarde van deze verstrekkingen vanaf 1 januari 2017 worden verminderd.

In de medicomut werden de voorbije maanden verschillende nomenclatuurwijzigingen goedgekeurd om overschrijdingen van het budget te compenseren en de besparingen niet in het gedrang te brengen. Het kan echter nog verschillende maanden duren vooraleer deze wijzigingen in het Belgisch Staatsblad verschijnen. Met andere woorden worden de sleutelletterwaarden vanaf 1 januari 2017 aangepast, zodat de beoogde besparingen in 2017 kunnen worden behaald. Deze wijziging van de sleutelletterwaarde is een tijdelijke maatregel.
Lees verder.

Alle tarieven geldig vanaf 1 januari 2017 vindt u hier terug.

2. Herwaardering neurologie en neuropediatrie

Vanaf 1 januari 2017 worden de raadplegingen voor neurologie (102174 en 102675) geherwaardeerd en de raadpleging van de neuropediater (103456 en 103471) wordt toegevoegd. Tevens wordt er een onderscheid gemaakt tussen de raadplegingen van de neuroloog en de kinderneuroloog.

De bestaande raadplegingen (102174 en 102675) zijn vanaf 1 januari 2017 exclusief bestemd voor de artsen-specialisten in de neurologie. Artsen-specialisten in neurologie of in pediatrie met de bijzondere beroepstitel in de kinderneurologie kunnen vanaf volgend jaar de afzonderlijke raadplegingen (103456 en 103471) aanrekenen bij patiënten jonger dan 15 jaar. Het verplicht schriftelijk verslag is in dit honorarium inbegrepen. Voor de patiënten wijzigt er niets.
Lees verder.

3. Forfaitaire honoraria klinische biologie

Klinisch biologen ontvangen, naast het honorarium voor de verstrekking, een forfaitair ereloon voor laboratoriumonderzoeken van ambulante patiënten. Deze forfaits dalen.

In het KB van 09.11.2016, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 30.11.2016, worden de nieuwe forfaitaire honoraria voor laboratoriumonderzoeken van ambulante patiënten voor 2017 vastgelegd. Sinds 1 april 2016 werd reeds een eerste voorlopige besparingsmaatregel genomen door een daling van de sleutelletterwaarde in de klinische biologie. Aan de hand van dit wijzigend KB wordt deze besparing verdergezet, enerzijds door een lineaire vermindering van 6,06% van de forfaitaire honoraria voor laboratiumonderzoeken van ambulante patiënten, anderzijds door een vermindering van 2,80% van de sleutelletterwaarde in de nomenclatuur van de klinische biologie.
U vindt deze forfaits terug in het gecoördineerd KB van 24.09.1992 - BS 29.09.1992.

4. Erelonen en kosten van gerechtelijke deskundigen

De erelonen en kosten van deskundigen, aangewezen door de arbeidsgerechten voor medische onderzoeken naar aanleiding van geschillen, liggen wettelijk vast.
U vindt hier de officiële bedragen voor 2017.

5. Aanrekening GMD van chronisch zieken

In het akkoord 2016-2017 is overeengekomen dat huisartsen 55 euro mogen aanrekenen voor het GMD van een patiënt van 45 tot 75 jaar oud met het statuut "chronische aandoening". Voor de eerste helft van dit jaar ontving elke huisarts het gebruikelijke GMD-honorarium van 30 euro. Maar in de loop van de tweede helft van dit jaar zou voor de chronische zieken het resterende bedrag van 25 euro worden bijgepast.
Lees verder.

6. Nieuwe terugbetaling rookstopbegeleiding

Vanaf 1 januari 2017 gebeurt de terugbetaling van prestaties tabakologie (rookstopbegeleiding) voor Vlaamse burgers niet meer via het RIZIV, maar via de Vlaamse overheid. Vanaf dan worden in het Vlaams gewest geen prestatiebriefjes met pseudonomenclatuurcodes tabaksontwenning meer uitgeschreven door de tabakoloog of arts. Deelnemers aan een rookstopbegeleiding betalen aan de tabakoloog enkel nog een geplafonneerde persoonlijke bijdrage. De tabakoloog of arts ontvangt zijn tussenkomst van de Vlaamse overheid door zijn prestaties over te maken aan de ziekenfondsen via een web-based facturatiesysteem. De uitbetaling gebeurt daarna via de ziekenfondsen.
Meer informatie vindt u hier.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook