Adviesbevoegdheden

De aangelegenheden waarin de Medische Raad een advies moet of kan verlenen, vindt u hier terug.

1. Wettelijke adviesbevoegdheden
2. Adviesbevoegdheden op contractuele basis
3. Vrijwillig op inititief van de beheerder of op initiatief van de Medische Raad

1. Wettelijke adviesbevoegdheden

De wetgever heeft een aantal aangelegenheden opgesomd in artikel 137 Ziekenhuiswet waarin de beheerder het advies van de Medische Raad moet vragen. Een onderscheid moet worden gemaakt tussen het eenvoudig advies en het verzwaard advies.

Eenvoudig advies

Voor de aangelegenheden hieronder opgesomd is de adviesbevoegdheid van de Medische Raad een louter procedurele vereiste voor de geldigheid van de besluitvorming. De beheerder is evenwel niet gebonden door de inhoud van het advies.

 • Vaststelling en wijziging van het medisch personeelskader
 • Benoeming of aanwijzing van de artsen-diensthoofd
 • Toelating, aanwerving, benoeming en bevordering van een ziekenhuisarts
 • Sancties tegen ziekenhuisartsen
 • Jaarlijkse begrotingsramingen van de medische activiteit
 • Vaststelling van de behoeften inzake medische uitrusting en bepaling prioriteiten
 • Overeenkomsten met derden met weerslag op de medische activiteit
 • Wijzigingen aan medische diensten
 • Bouwwerken of wijziging van de bestemming met invloed op medische activiteit
 • Wijziging aan het toegangsstelsel voor ziekenhuisartsen
 • Verpleegkundig en paramedisch kader
 • Klachten i.v.m. de werking van de medische diensten

 

Verzwaard advies

De procedure van het verzwaard advies houdt in dat een (zware) overleg- en bemiddelingsprocedure moet worden gestart indien de beheerder zich niet kan aansluiten bij een advies van de Medische Raad dat (in een aangelegenheid onderworpen aan het verzwaard advies) met een tweederdemeerderheid van de stemgerechtigde leden werd uitgebracht. De procedure voorziet in de eerste plaats in een overleg tussen de Medische Raad of een afgevaardigde en de beheerder om op die manier te trachten tot een consensus te komen. Als dit overleg mislukt, moet een bemiddelaar worden aangesteld.
 

 • Invoeren van nieuwe Algemene Regeling of wijziging aan bestaande Algemene Regeling
 • Invoering/wijziging aan het medisch reglement
 • Benoeming van de medisch directeur
 • Opzegging of afzetting van ziekenhuisartsen, behalve de afzetting om dringende redenen
 • Medische uitrusting gefinancierd door de honoraria
 • Vaststelling en wijziging van het personeelskader gefinancierd door de honoraria

2. Adviesbevoegdheden op contractuele basis

Naast de wettelijke bepaalde adviesbevoegdheden, kunnen op contractuele basis bijkomende of meer verregaande adviesbevoegdheden worden toegekend aan de Medische Raad.

3. Vrijwillig op inititief van de beheerder of op initiatief van de Medische Raad

De beheerder kan steeds vrijwillig een advies vragen aan de Medische Raad. Ook de Medische Raad kan op eigen intiatief een advies verstrekken aan de beheerder. In deze gevallen is de beheerder niet gebonden door de inhoud van het advies.

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook