Voorstellen of aanduiden afgevaardigden

De Medische Raad heeft de bevoegdheid om een aantal afgevaardigden voor te stellen of aan te duiden die zetelen in welbepaalde comités:

- De Medische Raad duidt een gemandateerde delegatie aan die zetelen in het permanent overlegcomité, zo deze werd opgericht in het ziekenhuis
- De Medische raad duidt een delegatie van artsen aan die zetelen in de financiële commissie.De ziekenhuisartsen aangewezen door de Medische Raad moeten niet noodzakelijk lid zijn van de Medische Raad. De leden van de Medische Raad kunnen zich laten bijstaan door een financieel deskundige. 
- De leden van het Ethisch Comité worden aangewezen door de beheerder van het ziekenhuis op voorstel van - wat de artsen betreft - de Medische Raad van eht ziekenhuis
- In het Comité voor Ziekenhuishygiëne zetelen drie artsen werkzaam in de instelling, aangewezen door de Medische Raad.
- De Medische Raad duidt de artsen aan die zetelen in het medisch-farmaceutisch comité.
- De Medische Raad duidt de artsen aan die zetelen in het comité voor het medisch materiaal.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook