Medebeslissingsbevoegdheid

Voor een aantal aangelegenheden is het akkoord van de Medische Raad vereist, zoals voor:

- het vastleggen van het reglement betreffende de werking van de centrale inningsdienst;
- het  wijzigen van het stelsel van de centrale inning;
- het vaststellen van het percentage van de adrachten ter dekking van de kosten die niet door het Budget der Financiële Middelen worden vergoed;
- het vaststellen van het percentage én de aanwending van de afdrachten ter verwezenlijking van de maatregelen om de medische activiteit in het ziekenhuis in stand te houden.
 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook