Kwaliteitsbewaking

De Medische Raad dient erover te waken dat de ziekenhuisartsen hun medewerking verlenen aan maatregelen om:

- de kwaliteit van de geneeskunst in het ziekenhuis te bevorderen en op een permanente wijze te evalueren;

- de groepsgeest onder de ziekenhuisartsen te bevorderen;

- de samenwerking met ander ziekenhuispersoneel, met name verpleegkundigen en paramedici, te bevorderen;

- de geneeskundige activiteiten met een wetenschappelijk karakter te bevorderen;

- de samenwerking met artsen buiten het ziekenhuis te bevorderen;

- de geneeskundige activiteiten die een wetenschappelijk karakter vertonen, met inachtneming van de mogelijkheden van het ziekenhuis, te stimuleren.

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook