Nieuwe financiering triagecentra na “historische” medicomut

23.03.2020

Artsen in een triagecentrum worden vanaf 23 maart 2020 vergoed met het honorarium voor de consultatie van een geaccrediteerde huisarts.

Alle artsen in een triagecentrum voor patiënten die besmet zijn met COVID-19 worden vanaf vandaag vergoed met het honorarium voor de consultatie van een geaccrediteerde huisarts. Coördinerende artsen krijgen een forfaitair honorarium. De triageposten stellen wekelijks een verzamelstaat van alle prestaties op, het RIZIV zal de centra daarvoor een modeldocument bezorgen.

De nieuwe financiering voor triagecentra werd goedgekeurd tijdens een zoom-meeting vorige zaterdagochtend. De meeting is “historisch” omdat het de eerste keer is dat de medicomut via het internet vergaderde. De nieuwe financiering voor de triageposten geldt vanaf 8 uur deze maandagochtend.

Er komt een database die alle triagecentra inventariseert met een volgnummer en contactadressen. Voor de artsen die in deze triageposten werken komt er een eenvormig honorarium dat overeenstemt met een consultatie van een geaccrediteerde huisarts. Deze uniforme vergoeding geldt voor huisartsen, artsen-specialisten, Haio’s en ASO’s.

De coördinerende zorgverleners en de verpleegkundigen en paramedici krijgen een forfaitair honorarium per dagdeel. Ook het administratief personeel kan rekenen op een forfaitaire vergoeding.

De facturatie zal eenvoudig verlopen. De triageposten ontvangen van het RIZIV een modeldocument waarmee ze wekelijks een verzamelstaat maken van alle verrichte prestaties, gekoppeld aan de uitvoerende artsen en de patiënten. Er is dus geen getuigschrift voor verstrekte hulp per patiënt nodig.

De maatregel komt bovenop andere ondersteunende maatregelen zoals de sinds 14 maart in voege zijnde tijdelijke codenummers voor teleconsultatie, het financieel overbruggingsrecht voor artsen die hun praktijk stopzetten om alleen nog dringende gevallen op te vangen, en het thesaurievoorschot van 1 miljard euro voor de ziekenhuizen.

Meer informatie vindt u hier.

 

Dr. Philippe Devos, Voorzitter BVAS

Dr. Bart Dehaes, Ondervoorzitter BVAS

 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht