Ziekenhuizen

Procedure bij een verdacht geval van COVID-19 voor ziekenhuizen

Klik hier voor:

 

Veel voorkomende symptomen bij patiënten die geïnfecteerd zijn met SARS-CoV-2 zijn koorts, hoest en kortademigheid. De infectie kan leiden tot een milde ziekte, maar ook evolueren tot een ernstige longontsteking met een acuut ademhalingssyndroom dat tot de dood kan leiden. Senioren en mensen met reeds bestaande chronische aandoeningen lijken kwetsbaarder. Het virus wordt ook gedetecteerd bij blootgestelde mensen die finaal geen duidelijke symptomen ontwikkelden (bronnen: CDC, WHO, Rothe et al., 2020). Het is momenteel onduidelijk in welke mate virusoverdracht mogelijk is via asymptomatische dragers.

Het humaan coronavirus heeft in het algemeen de epitheelcellen van de luchtwegen en het maagdarmkanaal als belangrijkste doelwitcellen. Omwille van deze eigenschap vindt uitscheiding via deze organen plaats. (zie https://www.bioveiligheid.be/bioveiligheid-sars-cov-2).

De overdracht tussen mensen ("person to person") van SARS-CoV-2 vindt zeker plaats door nauw contact, waarbij de slijmvliezen worden blootgesteld aan infectieuze druppels en aerosols die door een geïnfecteerde persoon worden voortgebracht. Bovendien kan overdracht van SARS-CoV-2 via de fecaal-orale weg (bron: Callaway, 2020) of via gecontamineerde fomieten (indirect contact) niet worden uitgesloten. Vandaag is niet vastgesteld dat het virus intrinsiek luchtoverdraagbaar ("airborne") is.

Hou er rekening mee dat de detectie van een ander luchtwegpathogeen een co-infectie met SARS-CoV-2 NIET uitsluit.

Als de eerste test van een nasofaryngeale of orofaryngeale swab negatief is bij een verdachte patiënt waarvan sterk wordt vermoed dat hij/zij een SARS-CoV-2-infectie heeft, dan moet de patiënt na 48u opnieuw worden getest op nieuwe stalen, bij voorkeur BAL.

Sciensano heeft een uitgeschreven procedure in het geval zich een mogelijke besmetting bij een patiënt in een ziekenhuis voordoet.

Tevens vindt u hier nog richtlijnen voor gehospitaliseerde patiënten.

Meer informatie voor pediaters:

 


De lijst van laboratoria met moleculair diagnostiek voor COVID-19 kan u hier raadplegen.


Artsen met vragen over de maatregelen tijdens deze COVID 19-crisis kunnen bij het RIZIV terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook