Verzekeringen

Informatie over de verzekering van de arts tijdens de coronacrisis

Vanheule & Co, onze partner in verzekeringen, heeft een overzicht gemaakt betreffende de individuele contracten onderschreven door bv. huisartsen. De komende dagen kunnen er nog zaken wijzigen aangezien er vandaag (08/04/2020) vanuit Assuralia ook nog communicaties naar de verzekeraars zijn verzonden.

Lees ook: verzekeringen voor vrijwilligers en gepensioneerde artsen

 

Als arts staat u momenteel op de eerste rij in de COVID-19 crisis. Artsen en verpleegkundigen, vrijwilligers en zelfs gepensioneerde artsen worden ingezet, al dan niet buiten hun specialisme, dan wel in een andere werkomgevingDe laatste weken en dagen heeft de verzekeringssector ook diverse initiatieven ondernomen om (tijdelijk) bepaalde bestaande verzekeringscontracten uit te breiden aan de noden die deze pandemie met zich meebrengt. Hieronder geven we een bondig overzicht van de communicaties van diverse verzekeraars voor wat betreft (individuele) contracten die bij hen zijn afgesloten. Dit staat los van eventuele houding die zij innemen in de contracten afgesloten door een ziekenhuis. Naar analogie worden doorgaans wel dezelfde standpunten ingenomen. Consulteer voor alle zekerheid het betrokken ziekenhuis, uw verzekeringsmakelaar/-agent of verzekeraar om uitsluitsel te hebben.
U kan het volledige artikel hier raadplegen.

AG Insurance
Allianz
Amma
AXA
Baloise
DAS
Vivium

AG Insurance

Arbeidsongevallen
Extra dekking ongevallen, zonder bijpremie, voor het extra hulppersoneel dat volgens de richtlijnen van de Belgische overheid de komende dagen kan ingeschakeld worden in de zorgsector. Dit geldt zowel op de werkplek als op de weg ernaar en ervan.

Burgerlijke Aansprakelijkheid
Ook dekking voor vrijwilligers (zowel medisch- als niet medisch geschoold) en hulppersoneel. Artsen die vrijwillig of als opgeroepene bijkomende activiteiten uitoefenen in het kader van de ondersteuning voor Coronapatiënten, blijven ook voor deze activiteiten verzekerd.

terug

Allianz

BA Uitbating en BA Beroep
Voor het medisch en paramedisch personeel (bezoldigd of zelfstandig) dat hulp verleent in het kader van zijn beroepsactiviteiten worden de dekkingen uitgebreid tot beroepsmatig hulp verlenen aan de patiënten. Deze dekkingsuitbreiding geldt ook voor het medisch en paramedisch personeel dat deel uitmaakt van de medische reserve, ingevoerd door de regering en dat opgeroepen wordt om hulp te verlenen aan patiënten.

terug

Amma

BA Beroep en BA Uitbating
De waarborgen blijven verworven, in het kader van de COVID 19-pandemie, volgens de onderschreven algemene en bijzondere voorwaarden, voor de verzekerden die in een noodtoestand activiteiten moeten uitvoeren;

 • hetzij buiten hun normale bevoegdheid;
 • hetzij buiten hun specialisatie;
 • hetzij in het kader van de telefonische triage;
 • hetzij in het kader van de tele-consultaties en videoconsultatie;
 • hetzij in het kader van een centrum voor (pre-)triage
 • hetzij in het kader van een woonzorgcentrum;
 • hetzij in het kader van een schakelzorgcentrum;
 • hetzij in het kader van bijstand.

De gebruikelijke richtlijnen met betrekking tot het aanleggen van het medisch dossier blijven van toepassing. De huidige uitbreiding is niet van toepassing voor behandelingen/ingrepen die kunnen uitgesteld worden en komt ten einde op het ogenblik dat er een einde wordt gesteld aan de overheidsmaatregelen met betrekking tot de COVID 19-pandemie.

terug

AXA

BA Beroep Zelfstandigen en BA Uitbating
Voor het medisch en paramedisch personeel dat, bezoldigd of zelfstandig, hulp verleent in het kader van zijn beroepsactiviteiten, worden de dekkingen gedurende deze periode uitgebreid tot het beroepsmatig hulp verlenen aan de patiënten. Deze dekkingsuitbreiding geldt ook voor het medisch en paramedisch personeel dat deel uitmaakt van de medische reserve en wordt opgeroepen om hulpverlening te verstrekken aan patiënten.

terug

Baloise

BA Beroep
Uitbreiding zonder bijpremie voor artsen en verpleegkundigen die in ziekenhuizen artsen op intensieve zorgen en interne geneeskunde bijstaan om de Coronaepidemie te bestrijden. Uitbreiding polis BA Medische en Paramedische beroepen uitbreiden voor artsen die op andere dan hun eigen afdelingen worden ingezet omwille van de corona-epidemie. Gratis uitbreiding BA Medische en Paramedische beroepen voor telefonische consultaties.

Voor huisartsen wordt, zonder bijpremie de dekking uitgebreid naar telefonische consultaties, welke door het RIZIV worden erkend onder codes 101990 en 101135.
De uitbreiding geldt zolang de corona-epidemie duurt.

Burgerlijke Aansprakelijkheid
Uitbreiding van de dekking voor hulppersoneel dat wordt ingezet in ziekenhuizen, woon- en
zorgcentra, apotheken, huisartsenwachtposten, huisartsenpraktijken en bij uitbreiding alle instellingen waar medische zorgen worden verstrekt of waar medicatie of medisch hulpmateriaal wordt verdeeld. De uitbreiding geldt ook voor vrijwilligers zonder medische achtergrond die geen medische handelingen stellen.
De uitbreiding geldt zolang de corona-epidemie duurt.

Arbeidsongevallen
Uitbreiding van de dekking, zowel op de werkplek als op de weg ernaar en ervan. De doelgroep is dezelfde als voor de Burgerlijke Aansprakelijkheid. De uitbreiding geldt zolang de corona-epidemie duurt.

terug

DAS

Rechtsbijstand
Alle medici en paramedici die voor hun beroepsactiviteiten bij DAS verzekerd zijn, blijven gedekt. Ook indien zij in de gegeven omstandigheden andere handelingen dan hun normale functie uitoefenen om het corona-virus te helpen indijken.

terug

Vivium

Arbeidsongevallen
Uitbreiding voor vrijwilligers, al dan niet personeel van ziekenhuis, rust- en verzorgingstehuis tijdens het vrijwilligerswerk en op weg ernaar en ervan. Indien geen loonbehoud wordt dekking privé-ongevallen voorzien met volgende plafonds :

 • Overlijden : € 25.000
 • Blijvende ongeschiktheid : € 50.000
 • Medische behandeling : € 2.500

terug

 

Bron: Verzekeringsmakelaar Vanheule & Co

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook