Interessante links

Websites, contactcenters e.a. met de meest actuele en praktische informatie

Sciensano: Nieuw Coronavirus (2019-nCoV) in Wuhan, China

FOD Volksgezondheid: veelgestelde vragen

Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Informatie voor reizigers op de website van het Instituut voor Tropische Geneeskunde.


Artsen met vragen over medisch advies per telefoon, de terugbetaling van zorg of over de maatregelen in het kader van de strijd tegen Covid-19 kunnen bij het RIZIV terecht op covid19@riziv-inami.fgov.be

Voor alle andere vragen:
www.info-coronavirus.be, info-coronavirus@health.fgov.be of 0800 14 689 van 8u tot 20u.


Heeft o.m. ideeën rond het triagepunt en het schakelzorgcentrum of concrete suggesties om de (eventuele) grote instroom voor de ziekenhuizen en de eerste lijn te helpen opvangen?
Op www.vivelverbindt.be kunnen eerstelijnswerkers, lokale besturen, … hun ideeën en goede praktijken bekend maken. 


In het kader van tekorten aan beschermingsmiddelen, medische apparatuur, enz:

  • Het centrale e-mailadres: coronashortages@fagg-afmps.be
    Op dit e-mailadres kan u terecht voor het signaleren van zowel mogelijke tekorten als voorstellen van mogelijke oplossingen.

 

Voor al uw vragen omtrent de economische crisismaatregelen die door de federale regering zijn uitgewerkt op 17.03.20 via een Ministerieel besluit, kan u zich best richten tot:

Betreffende de maatregelen voor bedrijfssteun kan u bij volgende instanties terecht:

 

Voor vragen inzake tijdelijke werkloosheid zal de RVA en de FOD Waso u verder kunnen helpen:

 

 

 
 
Deel dit bericht: 
Deel dit bericht

Lid worden

Hier vindt u alles wat uw lidmaatschap bij het Vlaams Artsensyndicaat inhoudt.

Ontdek hier uw lidmaatschap.

Lees ook