Belangenbehartiging

KCE-rapport over ziekenhuisfinanciering houdt geen enkele rekening met voorstellen van de artsen (Persbericht BVAS)

Datum: 
26.09.2014

Zowel in het stappenplan van ontslagnemend minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Laurette Onkelinx als in het lijvige KCE-voorstel van maar liefst 452 bladzijden werd geen enkel argument dat de BVAS heeft aangebracht, weerhouden.

meer info

Medische permanentie huisartsen: verzoek tot nietigverklaring bij Raad van State

Datum: 
24.11.2020

BVAS naar Raad van State tegen KB dat huisartsen verplicht om medische permanentie via wachtpost te organiseren.

meer info

Versoepeling staalafnames tijdens de COVID-19-pandemie

Datum: 
16.11.2020

Personen die wettig niet bevoegd zijn de geneeskunde uit te oefenen, kunnen sinds 13 november 2020 tot en met 30 juni 2021 geneeskundige handelingen verrichten in het kader van de coronavirus COVID-19-epidemie.

meer info

BVAS ziet COVID-testing in de apotheek niet zitten

Datum: 
06.11.2020

BVAS maakt voorbehoud tegen de rol die de apothekers zich toe-eigenen in de COVID-testingstrategie. Als apothekers sneltesten afnemen en uitvoeren in hun apotheek is dat volgens de beroepsvereniging van artsen klinisch biologen illegale uitoefening van de geneeskunde.

meer info

Geïntegreerde praktijkpremie 2019: deadline verlengd dankzij BVAS

Datum: 
05.11.2020

Vraag uw praktijkpremie voor 2019 aan vòòr 31 december 2020.

meer info

Minister Vandenbroucke: spreiding van patiënten vergemakkelijken en afnamecapaciteit van testen verhogen

Datum: 
30.10.2020

Knelpunten aangepakt om de spreiding van patiënten te vergemakkelijken en de afnamecapaciteit van testen te verhogen. 

meer info

Uitstel zorgstrategische planning

Datum: 
27.10.2020

De zorgstrategische planning, een volgende schakel in de vorming van ziekenhuisnetwerken, wordt uitgesteld.

meer info

Tijdelijke opschorting accreditering

Datum: 
23.10.2020

BVAS verheugt zich over het idee dat artsen dit jaar geen accrediteringspunten meer moeten behalen

meer info

BVAS betreurt dat huisartsen nieuwe teststrategie via de pers moeten vernemen

Datum: 
20.10.2020

Het testen van asymptomatische hoogrisicocontacten en reizigers die terugkeren uit een rode zone wordt tot 15 november opgeschort.

meer info