Nieuws

 
 • 20.01.2023

  Nieuwe adviezen van de Orde

  De nationale raad van de Orde van Artsen heeft onlangs nieuwe adviezen gepubliceerd.

 • 20.01.2023

  KCE: opvolgen van zwangerschappen met laag risico

  Naar duidelijk omkaderde zwangerschapsopvolging

 • 17.01.2023

  Waarom BVAS het akkoord artsen-ziekenfondsen niet heeft opgezegd

  Onze concurrenten omschreven de beslissing van BVAS om het akkoord artsen-ziekenfondsen finaal niet op te zeggen als “surrealistisch”, of nog als “tijdverspilling”. Ze hebben er niets van begrepen. Door de opzegprocedure te starten heeft BVAS minister Vandenbroucke opnieuw aan de onderhandelingstafel gedwongen. De inzet is niet meer of minder dan de toekomst van ons geneeskundig model en het vrije beroep van arts.

 • 16.01.2023

  Hoge Gezondheidsraad hekelt reclamebrieven

  De Hoge Gezondheidsraad hekelt de verzending van reclamebrieven die ten onrechte worden voorgesteld als afkomstig van zijn diensten.

 • 10.01.2023

  BVAS zet opzegprocedure akkoord artsen-ziekenfondsen stop

  De BVAS-delegatie in de medicomut oordeelde gisteravond (09.01.2023) dat minister Vandenbroucke voldoende toegevingen deed om de procedure voor de opzegging van het akkoord stop te zetten. De wet diverse bepalingen treedt niet in werking voor 2024 en over de uitvoeringsmodaliteiten wordt overlegd.

 • 05.01.2023

  BVAS start procedure voor opzegging akkoord artsen-ziekenfondsen

  Met een aangetekende brief aan de voorzitter van de nationale commissie artsen-ziekenfondsen (medicomut) heeft BVAS de procedure voor de verbreking van het akkoord artsen-ziekenfondsen 2022-2023 in gang gezet. Maandagavond 09.01.2023 volgt er nog overleg met minister Vandenbroucke. Als dat niets oplevert, wordt het akkoord 30 dagen later van rechtswege beëindigd.

 • 16.12.2022

  Vergoeding aso's: index 2023

 • 02.12.2022

  Radiologie: verbod op supplementen CT/MR voor alle ambulante patiënten

  In een brief gericht aan Prof. Johan Kips, voorzitter van de overlegstructuur ad hoc ziekenhuishervorming, veroordeelt de BVAS het voorstel tot wijziging van de ziekenhuiswet en in het bijzonder artikel 152/1 met betrekking tot bijkomende erelonen voor de zware medische beeldvorming.

 • 29.11.2022

  BVAS veroordeelt goedkeuring ‘wet diverse bepalingen’ in de Kamer

  De ‘wet diverse bepalingen in de gezondheidszorg’ voert via artikel 22 en 23 een algemeen verbod in op ereloonsupplementen voor patiënten met recht op verhoogde tegemoetkoming.

 • 28.11.2022

  Nieuwe adviezen van de Orde

  De nationale raad van de Orde van artsen heeft recent nieuwe adviezen gepubliceerd.