Nieuws

 
 • 14.06.2022

  KCE: zijn dwanglicenties een oplossing voor dure geneesmiddelen?

  Het gebruik van dwanglicenties door overheidsinstanties wordt soms genoemd als oplossing om goedkopere versies van dure geneesmiddelen te kunnen produceren en op de markt te brengen. De Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen heeft het KCE gevraagd na te gaan in hoeverre dit beleidsinstrument hier kan worden toegepast.

 • 14.06.2022

  Vlaams Artsensyndicaat vraagt strenge aanpak van zinloos geweld op spoedafdeling ZNA

  Het Vlaams Artsensyndicaat (VAS) reageert geschokt op de beelden van het fysiek geweld tegen een verpleegkundige op de spoedafdeling van ZNA Jan Palfijn in Merksem. Het wordt tijd dat er zware, effectieve celstraffen worden uitgesproken voor fysieke agressie tegen hulpverleners.

 • 08.06.2022

  BVAS: Maximale aanrijtijd van 30 minuten brengt ziekenhuisnetwerken in de problemen

  De ziekenhuisnetwerken moeten zich in de toekomst zo organiseren dat patiënten maximaal 30 minuten moeten rijden voor zogenaamde locoregionale zorg. Dat staat in een ontwerp-KB van minister Vandenbroucke. In een brief aan premier De Croo waarschuwt BVAS dat deze maximale aanrijtijd voor een aantal ziekenhuisnetwerken niet haalbaar is.

 • 08.06.2022

  KCE: ECMO, een levensreddende techniek die nood heeft aan een kader

  ECMO (ExtraCorporeal Membrane Oxygenation) is een techniek die op afdelingen intensieve zorgen wordt gebruikt om het zuurstofgehalte in het bloed te verhogen door middel van extracorporale circulatie. Het KCE werd gevraagd om het gebruik van ECMO in België in kaart te brengen en na te gaan welke factoren deze praktijk zouden kunnen optimaliseren. De KCE-onderzoekers zijn van mening dat het momenteel onvoldoende duidelijk is hoe ECMO in onze ziekenhuizen wordt toegepast. Daarom bevelen zij aan eerst een systematische registratie van de nodige gegevens tot stand te brengen, waarna objectiever kan worden nagedacht over een eventuele (re)organisatie van ECMO op nationaal niveau.

 • 03.06.2022

  Wist u dat u vanaf 1 juli 2022 minstens één ander betaalmiddel moet voorzien dan cashbetalingen?

  Vanaf 1 juli 2022 moeten de zorgverleners effectief, op straffe van sanctie, minstens één elektronisch betaalmiddel aanbieden aan hun patiënten en dit zelfs wanneer deze hun beroep uitoefenen buiten hun praktijk of hun vaste plaats van zorgverlening, bijvoorbeeld bij een huisbezoek.

 • 25.05.2022

  KCE: Telemonitoring, een oplossing voor de toekomst?

  Hebben de talrijke initiatieven voor het op afstand monitoren van patiënten met COVID-19 achteraf gezien hun doelstellingen bereikt? 

 • 25.05.2022

  BVAS mag niet ontbreken op hoorzittingen over ziekenhuishervorming

  BVAS is ten zeerste verbaasd dat de Kamercommissie Gezondheid en Gelijke Kansen hoorzittingen plant over de ziekenhuishervorming en daarbij wel ziekenhuisfederaties, mutualiteiten, werknemersorganisaties en de administratie uitnodigt, maar niet de artsen. 

 • 24.05.2022

  Open brief van 1200 huisartsen: 'Huisarts moet centrale positie bewaren'

  In een open brief aan minister Crevits en minister Vandenbroucke formuleren bijna 1.200 huisartsen vier grote bezorgdheden.

 • 20.05.2022

  KCE: Draag zorg voor onze intensieve zorgen verpleegkundigen !

  Het zorgpersoneel had zwaar te lijden onder de COVID-19-crisis, niet in het minst de verpleegkundigen op de afdelingen intensieve zorgen. Alhoewel er al lang voor de pandemie problemen waren, is de situatie vandaag nog zorgwekkender. 

 • 19.05.2022

  BVAS vraagt aandacht voor unieke positie van de huisarts

  De ‘Wereld Huisartsen Dag’ is voor BVAS aanleiding om stil te staan bij de unieke positie van de huisarts, die meer waardering verdient. De uitholling van het beroep moet stoppen.